Waterschap De Dommel moest voor de rechtbank in Den Bosch verschijnen.(foto: Wikimedia Commons).

Waterschap De Dommel heeft dinsdag 31 oktober van de rechtbank in Den Bosch een geldboete van 20.000 euro gekregen voor het niet tijdig melden van gaslekkages tijdens de werkzaamheden aan de energiefabriek. De helft van dat bedrag is voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een geldboete van 25.000 euro, maar de rechter besloot tot een mildere straf omdat De Dommel de verantwoordelijkheid voor het niet melden van de lekkages volledig op zich nam.

Waterschap De Dommel werkte vorig jaar samen met aannemer Heijmans aan het ombouwen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tilburg tot een energiefabriek. Daar wordt uit rioolslib biogas opgewekt. Tijdens de werkzaamheden verzuimde het waterschap om op tijd melding te maken van vijf ongewone voorvallen. Daarbij lekte onder meer biogas. Het is de plicht van het waterschap om incidenten zo spoedig mogelijk te melden aan de Omgevingsdienst.

Waterschap is verantwoordelijk

Bij één van de lekkages in juli deed het waterschap pas drie dagen later, via e-mail, melding. Volgens het waterschap was dit niet opzettelijk zo laat. Zij ging ervan uit dat de aannemer die betrokken was bij de lekkage, melding zou maken. Volgens het waterschap stuurde zij direct een e-mail met een melding toen ze erachter kwamen dat dit niet het geval was. De rechtbank oordeelt echter dat het waterschap wel verantwoordelijk was voor het tijdig melden van dit ongewone voorval en de andere voorvallen. De rechter oordeelde dat het waterschap de aannemer had moeten controleren omdat bekend was dat er problemen waren bij de bouw en ingebruikname van de energiefabriek.

Moeizame samenwerking

Volgens de rechtbank ontnam waterschap De Dommel de Omgevingsdienst de kans om in het belang van omwonenden en het milieu tijdig controle te kunnen uitoefenen en maatregelen te kunnen nemen. De rechter hield bij de uitspraak rekening met de moeizame samenwerking tussen het waterschap en aannemer Heijmans. Dat vergde veel aandacht en inspanning van de medewerkers van het waterschap. Vorig jaar december zetten Heijmans en het Waterschap een streep door hun moeizame samenwerking. Sindsdien is waterschap De Dommel eigenaar van de energiefabriek en is ook niet meer vastgesteld dat ongewone voorvallen niet tijdig zijn gemeld.

Opening Cambi-installatie

Waterschap De Dommel nam onlangs de eerste Cambi-installatie van Nederland officieel in gebruik. Door middel van thermische drukhydrolyse (TDH) kraakt het waterschap het zuiveringsslib om er in de vergister biogas mee op te wekken. Dit wordt ingezet voor stoom, elektriciteit en om autobrandstof van te maken.