De Upfall shower gebruikt gemiddeld 2 liter water per minuut (foto: Upfallshower).

De rechtbank Noord-Holland heeft onlangs groen licht gegeven voor de toepassing van de energie- en waterbesparende Upfallshower in de recreatiesector. Volgens de rechtbank maakt de douche geen deel uit van het collectieve drinkwaternet en is het geen watertappunt. De rechtszaak was aangespannen door de eigenaar van een vakantiepark met Upfallshowers aan wie de inspectie ILT een dwangsom had opgelegd.

Volgens de inspectie ILT is de Upfallshower een watertappunt. Dat is volgens het Drinkwaterbesluit de plaats waar drinkwater, huishoudwater of warm tapwater beschikbaar komt voor gebruik. De rechtbank gaat hier echter niet in mee. De producent van de Upfallshower, Beterbad in Dronten, bracht namelijk eerder op verzoek van KIWA een atmosferische onderbreking aan. Doel is om te voorkomen dat het circulerend water niet meer terugkeert in het systeem van de douche.

Wanneer de gebruiker de douche gebruikt, vult het systeem zich vanaf het punt van de atmosferische onderbreking met water. Dan is er volgens de rechtbank sprake van het beschikbaar komen van water voor gebruik, waarbij het water het collectieve leidingnet verlaat om in het systeem te stromen. Dat punt merkt de rechtbank dan ook als tappunt aan waar drinkwater uitkomt.

Vergelijking met whirlpool

De rechtbank vergelijkt de Upfallshower met een whirlpoolsysteem. Hierbij is het bad op de waterleiding aangesloten met een vul-overloop of met een ligbad, waarin ook uit het collectief leidingnet water van drinkwaterkwaliteit meermalen of langere tijd wordt gebruikt. Hierdoor is het niet langer van drinkwaterkwaliteit. Een whirlpool is immers ook aangesloten op het collectieve leidingnet, waarbij het water continu wordt rondgepompt. De Inspectie ILT was dan ook niet bevoegd om een dwangsom op te leggen, stelt de rechtbank. De Inspectie ILT gaat niet in beroep.

Aanzienlijke waterbesparing

Het Hajé-hotel in Joure plaatste in 2016 als eerste hotel in Nederland de water- en energiebesparende douche. Een paar weken later stond echter de Inspectie ILT op de stoep en moest het hotel de douche verwijderen op last van een dwangsom. En een Amsterdams hotel met de ambitie om energieneutraal te zijn, mocht de douche vooralsnog ook niet plaatsen. “Hier staan ruim 200 half afgebouwde Upfallshowers”, zegt Rene Betgem, uitvinder van de energie- en waterbesparende douche. Hij verwacht dat het hotel de douches nu verder kan afbouwen. Ook hebben meerdere hotels en recreatieparken Betgem benaderd om tijdens proefprojecten de Upfallshower te testen. “Een normale douche gebruikt gemiddeld 10-20 liter water per minuut, de Upfall gemiddeld twee. Dat is zeker in tijden van droogte een aanzienlijke waterbesparing.”