Recht op schoon drinkwater in de knel door nieuw voorstel afsluitbeleid

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil toestaan dat het drinkwater van mensen met betalingsachterstanden wordt afgesloten als er voor de eerste paar dagen twaalf liter drinkwater per persoon ter beschikking wordt gesteld. Volgens VNG en de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein Divosa tast de voorgestelde wijziging van de ‘Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater’ het recht op voldoende schoon drinkwater aan.

Tijdens een internetconsultatie, die liep van 29 mei tot 25 juni 2017, kon worden gereageerd op het nieuwe voorstel. Volgens de VNG en Divosa wijst het niet betalen van de waterrekening in de meeste gevallen op (financiële) problemen. Dat biedt de  mogelijkheid om met mensen in contact te komen en ondersteuning te bieden. Door het afsluiten van water raken deze mensen verder in de problemen. Daarom pleiten Divosa en VNG ervoor om afsluiting van water in alle gevallen als uiterste middel te beschouwen. Ook pleiten zij ervoor om door samenwerking en actieve vroegsignalering ondersteuning te bieden en zo ieders recht op voldoende schoon drinkwater te respecteren.

Levensbehoefte
Volgens de nieuwe regeling moet het drinkwaterbedrijf de kleinverbruiker in de gelegenheid stellen om, voorafgaand aan een afsluiting, bewaarmiddelen (zoals waterzakken) te verkrijgen en te vullen. Zo kan de kleinverbruiker na afsluiting in de eerste levensbehoefte voorzien gedurende een periode die redelijk wordt geacht om herstel van de aansluiting te bewerkstelligen of te zoeken naar een alternatief.

Kinderrechten
De Landelijke Cliëntenraad noemt het voorstel onthutsend en vraagt zich af of de regeling het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties schendt. De staat dient, volgens dit verdrag, altijd de belangen van het kind voorop te stellen. Expliciet staat in artikel 24 genoemd dat kinderen recht hebben op zuiver drinkwater ‘om ziekte, ondervoeding of verkeerde voeding te bestrijden’.

Afwijzing kantonrechter
In april van dit jaar wees de kantonrechter in Amsterdam nog een verzoek tot afsluiting van drinkwaterbedrijf Waternet af, omdat niet aan alle voorwaarden voor afsluiting was voldaan. Sinds 1 juni 2012 geldt een speciale regeling waarbij mensen met een schuld bij het waterbedrijf extra worden beschermd.