De aanleg van eilanden in de Grevelingen is voorlopig van de baan. (Illustratie: Projectgroep Brouwerseiland.)

Het project Brouwerseiland tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland aan de Brouwersdam gaat voorlopig niet door. De Raad van State vernietigde dinsdag 30 april het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de natuurvergunning voor dertien kunstmatige eilanden waarop ruim 300 vakantievilla’s hadden moeten komen. Tegen de uitspraak van de hoogste algemene bestuursrechter is geen hoger beroep mogelijk.

Zeil- en surfclubs en natuurorganisaties maakten bezwaar tegen het bestemmingsplan. Zij zijn bang dat het project de natuur in de omgeving en het windsurfgebied bij de Brouwersdam aantast. Volgens de Raad van State wordt de bebouwing, de duinen en de beplanting in het bestemmingsplan hoger dan waar eerst vanuit werd gegaan, maar is er geen onderzoek gedaan naar de gevolgen daarvan. Daardoor is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de windcondities van het surfgebied bij de Brouwersdam en of het surfstrand wel toegankelijk blijft voor surfers. Bovendien is er in de onderzoeken geen rekening gehouden met de vaste rust- en ligplaatsen van zeehonden. Om die redenen vernietigt de Afdeling Bestuursrechtspraak het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het project.

Gevolgen voor natuurgebieden

Daarnaast is niet uitgesloten dat het project de Natura 2000-gebieden in de omgeving aantast. De aanvoer van zand dat wordt gebruikt bij het opspuiten van de eilanden kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de zeehonden in het natuurgebied Voordelta. Daarnaast zijn de gevolgen voor de niet-broedvogels zoals de fuut, de aalscholver en de kleine zilverreiger in het natuurgebied Grevelingen niet voldoende onderzocht, terwijl het al niet goed gaat met deze vogels in dat gebied. Zo komt een deel van het project in dat natuurgebied te liggen, waardoor de vogels moeilijker voedsel kunnen vinden. Ook de natuurvergunning voor het project is daarom vernietigd.

Aanpassingen

De uitspraak hoeft overigens geen definitief einde te betekenen voor het project Brouwerseiland. De Afdeling bestuursrechtspraak constateert tekortkomingen in de besluiten voor Brouwerseiland. Als de betrokken overheden door willen gaan met het project, zijn er aanpassingen en nieuwe onderzoeken nodig. Maar de betrokken overheden hebben na de verkiezingen hun visie inmiddels ook aangepast. Het project dat zou worden uitgevoerd door Boskalis zal dus voorlopig niet worden gerealiseerd.