PWN en aannemer LMR Drilling zijn erin geslaagd een waterleiding aan te leggen onder het Marsdiep. De nieuwe leiding ligt op een diepte van 85 meter en is 4600 meter lang. Op deze diepte en over deze afstand is er in de wereld nog nooit eerder een waterleiding aangelegd.

Op 16 mei vierden PWN en de bestuurlijke partners de nieuwe boring door het eerste water uit de leiding te laten stromen. Burgemeester Michiel Uitdehaag van Texel: “De beschikbaarheid van drinkwater lijkt misschien een vanzelfsprekendheid, maar dat is het absoluut niet. Zeker niet als je wereldwijd gaat kijken. Drinkwater is een eerste levensbehoefte waarover iedereen moet kunnen beschikken. Het feit dat PWN er nu in is geslaagd om de beschikbaarheid van schoon en zuiver drinkwater op Texel zeker te stellen voor de komende zestig jaar, geeft mij veel vertrouwen.”

Wereldprimeur
“We zijn erg trots op deze wereldprimeur,” aldus PWN-directeur Joke Cuperus. “In 2013 brak één van de twee bestaande waterleidingen naar Texel. Dat leverde toen spannende momenten op, omdat er precies op dat moment een hittegolf was in Nederland. Na uitgebreid vooronderzoek en proefboringen is uiteindelijk samen met de gemeente Texel besloten om een geheel nieuwe waterleiding aan te leggen, die bestand is tegen erosie.”

PWN-directeur Joke Cuperus (tweede van links) draait met de burgemeesters van Den Helder en Texel de nieuwe waterleiding open (foto:PWN).

De nieuwe leiding is ongevoelig voor erosie omdat hij zo diep ligt. Dit was mogelijk door de toepassing van een horizontale boring. Die techniek is op zich niet nieuw, maar nog niet eerder toegepast op deze diepte en over deze afstand. Directeur Ernst Fengler van LMR Drilling: “Vanzelfsprekend is hier enorm veel voorbereiding aan voorafgegaan. De instandhouding van de boorgang was het meest cruciale aspect. Ook wij zijn zeer trots dat we deze klus geklaard hebben.”

Volgende fase
Gedurende dit project heeft PWN samengewerkt met onder andere de gemeente Texel, de gemeente Den Helder, Koninklijke Marine, NIOZ en HHNK. Binnenkort start een volgende fase: het aansluiten van de nieuwe waterleiding op het bestaande drinkwaternet van Texel. Deze fase moet begin 2018 gerealiseerd zijn.