PWN, Dunea en Brabant Water gaan mkb’ers binnen 30 dagen betalen (foto: Wikimedia Commons).

Waterbedrijven Dunea, Brabant Water en PWN hebben zich aangesloten bij Betaalme.nu. Dit is een initiatief van grote bedrijven die lange betaaltermijnen voor mkb’ers willen tegengaan. De nieuwe deelnemers beloven hun leveranciers uit het mkb binnen dertig dagen te betalen.

Inmiddels doen 63 grote organisaties mee met Betaalme.nu. Initiatiefnemer Joost van den Hondel benadrukt dat het belangrijk blijft dat er nieuwe deelnemers bij komen: “Hoe meer bedrijven meedoen, hoe meer het voor andere bedrijven ook vanzelfsprekend wordt om binnen 30 dagen te betalen. Want hoewel veel mensen inmiddels vinden dat 30 dagen de norm moet zijn, bestaan er nog steeds veel grote bedrijven die zich daar niet aan houden.”

31 miljard euro

“Gelukkig laten de bedrijven die wel meedoen zien dat ze gezamenlijk voor een aanzienlijke verbetering zorgen. Uit de reguliere rapportages die we van ze krijgen, blijkt dat in 2018 dankzij deze deelnemers 283.000 mkb-leveranciers binnen 30 dagen hun geld ontvingen. Dat aantal ligt maar liefst 31% hoger vergeleken met 2017.” Het gaat om 31 miljard euro aan facturen.

Investeringsruimte

“Wij zijn heel blij met dit initiatief”, zegt Lydia Naddeo, Teammanager Financiën bij PWN. “Als mkb-ondernemers sneller worden betaald, hebben ze meer financiële ruimte om te investeren. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van. PWN gelooft in duurzame samenwerking. Daardoor kunnen jij gezamenlijk onze klanten 24/7 betrouwbaar drinkwater en prachtige natuurgebieden bieden.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

“Dunea levert betrouwbaar en lekker drinkwater aan ruim 1,3 miljoen klanten en we beheren de duinen die van groot belang zijn voor onze drinkwaterwinning. Dat doen we vanuit onze sterk gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid”, zegt Kim Fleurkens, manager financiën en control, Klant & Bedrijfsondersteuning. “Dat geldt zeker ook voor hoe we omgaan met onze mkb-leveranciers die het mogelijk maken dat wij hier 24/7 aan kunnen worden gehouden. Daarom onderschrijven wij van harte het initiatief Betaalme.nu. Wij bieden onze mkb-leveranciers daarom een betaaltermijn van maximaal 30 dagen en zouden ook graag andere bedrijven willen stimuleren datzelfde te doen.”

Vanzelfsprekend

“Brabant Water vindt het vanzelfsprekend dat wij ons aansluiten bij het initiatief Betaalme.nu”, aldus Henk de Boer, Manager Financiële en Algemene Zaken. “Wij hanteren al geruime tijd een betalingstermijn van uiterlijk 30 dagen en stimuleren onze leveranciers ook hun leveranciers op tijd te betalen.”

Over Betaalme.nu

Betaalme.nu is opgericht om het mkb aan makkelijker toegang tot liquiditeit te helpen door geld vrij te maken dat in openstaande facturen opgesloten zit. Het doel is dat minimaal 500 van de grootste bedrijven in Nederland zich bij het initiatief aansluiten. Deelnemende bedrijven stellen een manifest op waarin ze aangeven hoe ze de verwerking van facturen zodanig inrichten dat hun leveranciers uit het mkb sneller hun geld krijgen. Daarnaast beloven ze om regelmatig over de voortgang te rapporteren. Betaalme.nu is in november 2015 van start gegaan met steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en wordt sinds 2018 ondersteund door MKB-Nederland.

Meer informatie: www.betaalme.nu