dubbele dijk garnalenkweek
De Dubbele Dijk: het zuidelijke deel is bedoeld voor slibinvang en natuurontwikkeling, het noordelijke gedeelte wordt beschikbaar gesteld voor de teelt van zilte landbouw en aquacultuur (illustratie: Programma Eems-Dollard 2050).

De provincie Groningen is op zoek naar twee of drie ondernemers in Noord-Groningen die daar aan de slag willen met zilte landbouw en aquacultuur. De aanbesteding hiervoor is op 7 februari van start gegaan en duurt tot en met 23 mei. Op 4 juli wordt bekend welke ondernemers met zilte landbouw aan de slag kunnen.

Zilte landbouw is onderdeel van het proefproject ‘Dubbele Dijk’, waarmee de provincie wil onderzoeken of in het gebied tussen twee dijken winstgevende zilte teelt ontwikkeld kan worden. Daarom zoekt de provincie ondernemers en bedrijven die met de nodige ervaring en lef bereid zijn om vanaf 2021 maximaal twintig jaar lang in dit pioniersgebied te investeren in zilte teelt en/of mariene aquacultuur (de teelt van bijvoorbeeld schaal- en schelpdieren en waterplanten). Tussen beide dijken is ongeveer 8 hectare beschikbaar voor zilte teelt (droge gronden) en ongeveer 20 hectare voor aquacultuur.

Veiligheid, maar ook natuur, landbouw en recreatie
De zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl wordt over 12 kilometer versterkt. Waterschap Noorderzijlvest en de provincie hebben hier samen een nieuwe, innovatieve dijk ontwikkeld: de Dubbele Dijk. Bij Bierum komt over een lengte van ongeveer 2,5 km een tweede dijk achter de zeedijk. Tussen beide dijken wordt getijdewater ingelaten. Het zuidelijke deel van dit gebied is bedoeld voor slibinvang en natuurontwikkeling, het noordelijke gedeelte wordt beschikbaar gesteld voor de teelt van zilte landbouw en aquacultuur. Zo ontstaat er volgens de twee partijen een gebied met een veilige dijk dat tegelijkertijd goed is voor de natuur, landbouw en recreatie.

Onderdeel van het Programma Eems-Dollard 2050
Het project Dubbele Dijk is een onderdeel van het Programma Eems-Dollard 2050. Het doel van dat programma is om gezamenlijk te werken aan ecologische verbetering van de Eems-Dollard – door slib te onttrekken – en de balans met economische activiteiten in het gebied te verbeteren.