De nieuwe transportleiding tussen Delfzijl en Appingedam zal worden aangesloten op de bestaande industriewaterleiding Garmerwolde-Eemshaven (foto: North Water).

Het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft een subsidie aan North Water toegekend voor de aanleg van een industriewatertransportleiding naar het industrieterrein in Delfzijl. De financiële bijdrage van het NPG vergroot de economische haalbaarheid van de aanleg van de duurzame industriewatervoorziening Delfzijl (DWD), van planvorming tot realisatie.

De groei van de industriële activiteiten en de komst van nieuwe bedrijven in onder andere bio-based chemie en waterstof-economie zorgt voor een toenemende vraag naar water voor de industrie in de regio Delfzijl. Om dit ‘industriewater op maat’ te kunnen leveren, onderzoekt North Water de mogelijkheid om een duurzame industriewatervoorziening en -infrastructuur te realiseren. “Door een nieuwe transportleiding tussen Delfzijl en Appingedam aan te leggen en deze aan te sluiten op de industriewaterleiding Garmerwolde-Eemshaven wordt het mogelijk om industriewater op basis van oppervlaktewater te leveren aan de regio Delfzijl,” zegt directeur Perry van der Marel van North Water. Het industriewater is afkomstig van de industriewaterzuivering Garmerwolde, waar oppervlaktewater als bron voor industriewater wordt gebruikt. In de toekomst hoopt North Water hiervoor ook rwzi-effluent te kunnen toepassen, na aanvullende zuivering in Garmerwolde.

Lokale distributie
Naast de industriewatertransportleiding worden voor de lokale distributie een verdeelstation en voor een deel van het water een verdere opwerkingsstap gerealiseerd. Door de aanleg van deze nieuwe waterinfrastructuur kunnen nieuwe bedrijven die zich gaan vestigen in Delfzijl, bediend worden met industriewater en wordt onnodig drinkwatergebruik door de industrie voorkomen.

Nationaal Programma Groningen
De toekenning van de subsidie vanuit het NPG bevestigt het duurzame regionale karakter, benadrukt Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen: “Door het aanleggen van dit innovatieve waternetwerk besparen we drinkwater en kan de industrie in het havengebied van Delfzijl verder groeien. Dit levert uiteindelijk veel nieuwe banen op.”

Plannen verder uitwerken
Voor North Water is de subsidie het startsein om de plannen verder uit te werken en op economische haalbaarheid te beoordelen. Daarbij gaat North Water samenwerken met diverse partijen en partners, waaronder LTO Noord, provincie Groningen, Groningen Seaports, gemeente Eemsdelta en de industrie in de regio Delfzijl. “Voordat de leiding daadwerkelijk in de grond ligt, moeten er veel zaken geregeld worden”, benadrukt Van der Marel. “Zoals het uitwerken van het ontwerp, het opstellen van het bestek, het aanvragen van vergunningen, overleg met verschillende stakeholders en het afsluiten van overeenkomsten met landeigenaren en afnemers.”