Proeftuin drijvend bouwen geopend in Rotterdam

Aqua Dock vervult een belangrijke rol in de Rotterdamse ambitie om pionier te zijn op het gebied van stedelijke klimaatadaptatie en slimme groene havens. De stadshavens van Rotterdam bieden de ruimte voor dergelijke, unieke initiatieven. Wethouder Visser: “Hier op RDM Rotterdam, in het hart van het Rotterdam Innovation District, is Aqua Dock een prachtig resultaat van het delen van kennis, het samen innoveren en het tot stand brengen van onverwachte crossovers. Aqua Dock biedt volop marktkansen!”
 


Experimenten
Het tonen van en werken aan de ontwikkeling van nieuwe technieken, producten en prototypes staat op Aqua Dock centraal. De experimenteerlocatie bestaat uit een drijvende bouwsteiger met daaraan waterkavels waar verschillende experimenten kunnen worden verricht. Te denken valt aan een testlocatie voor drijfsystemen, drijvende keringen en een drijvende kas, maar ook aan drijvende woningen, kantoren en een hotel. Daarnaast biedt Aqua Dock uitgelezen kansen voor crossovers met de op RDM aanwezige maritieme sector. Er lopen nu al experimenten met maritieme toepassingen in drijvende constructies en met de ontwikkeling van onderwaterdrones voor de meting van de waterkwaliteit.

Kraamkamer voor waterinnovatie
De eerste huurders binnen Aqua Dock zijn het consortium Houtdok onder leiding van TNO en Urban Green. “Aqua Dock is dé kraamkamer voor waterinnovatie”, aldus Jaap Peters, projectleider Aqua Dock. “Ondernemers en het regionale onderwijs tonen veel belangstelling voor de waterkavels, we zijn volop met hen in gesprek.”
 
Coproductie
Aqua Dock is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en RDM Centre of Expertise (RDM CoE) van Hogeschool Rotterdam. Hierbij zorgen de gemeente en het havenbedrijf voor de aanleg en exploitatie en RDM CoE voor de aansluiting op kennis, onderwijs en onderzoek.