De Maeslantkering wordt jaarlijks getest met een functioneringssluiting. (foto: Rijkswaterstaat).

Rijkswaterstaat test het sluiten van de Maeslantkering en de Hartelkering elk jaar voor het stormseizoen. De zogenoemde functioneringssluiting vond zondag 20 september vroeg in de ochtend plaats. Zondagmiddag openden de keringen weer. Normaal gesproken is de jaarlijkse functioneringssluiting van de Europoortkering een groot publieksevenement, maar vanwege de coronamaatregelen was dat dit jaar niet mogelijk.

De sluiting van Maeslantkering is te bekijken via een film op YouTube.  De functioneringssluiting is bedoeld om de stormvloedkering integraal te testen, zowel de techniek als de mensen die de kering bedienen. De Maeslantkering is ontworpen met een faalkans van 1:1000, maar blijkt in de praktijk een faalkans te hebben van 1:100. Om de betrouwbaarheid van de Maeslantkering toch te garanderen treft Rijkswaterstaat extra beheermaatregelen. Deze maatregelen worden jaarlijks beoordeeld en onderschreven door een commissie van onafhankelijke deskundigen en getoetst met proefsluitingen.

Beslis en Ondersteunend Systeem

Vorige zomer is het ontwerp van een nieuw Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS) voor de Maeslantkering na een mislukte poging opnieuw opgestart. De werkwijze en de organisatie van zowel opdrachtnemer als Rijkswaterstaat zijn ingrijpend aangepast. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur schreef destijds aan De Tweede Kamer dat zij verwacht dat de Maeslantkering uiterlijk in 2021 beschikt over een besturingssysteem dat voldoet aan de wettelijke waterveiligheidsnormen.

Onafhankelijke toets

Volgens Van Nieuwenhuizen is de nieuwe aanpak getoetst en onderschreven door de onafhankelijke Adviescommissie Stormvloedkeringen, bestaande uit de professoren Hertogh, Vrijling en Stuurman. Ook verklaarde zij dat gedurende de periode dat wordt gewerkt aan een nieuw besturingssysteem het betrouwbaar functioneren van de Maeslantkering met beheersmaatregelen wordt gewaarborgd.