Proefinstallatie getijstroom Afsluitdijk geopend

Sinds 2008 draait al één getijstroomturbine van Tocardo in het spuisluiscomplex bij Den Oever. Deze is nu uitgebreid met de nieuwe opstelling van drie turbines die naast elkaar in één spuikoker draaien.  In deze nieuwe proefinstallatie wordt kennis en ervaring opgedaan voor een groter plan. 
Bij Kornwerderzand wordt nog meer water gespuid door invloed van de wind. Er zijn plannen om hier vijftien tot mogelijk twintig turbines in de spuisluizen te plaatsen. Met dezelfde techniek kan hierdoor nog meer energie worden opgewekt. Ze zouden in totaal tijdens piekmomenten duizenden huishoudens van energie kunnen voorzien. 

Aansluitdijk
“De Afsluitdijk wordt hiermee een ‘aansluitdijk’: door samenwerking van allerlei partijen komen diverse duurzame innovaties op de dijk bij elkaar”, aldus Jaap Bond, gedupeteerde provincie Noord-Holland tijdens de officiele opening van de proefinstallatie. “Dit soort innovaties dragen bij aan een duurzamer Nederland. Ook versterken zij tegelijkertijd de regionale economie in de kop van Noord-Holland en Noord-Nederland.”
Jaap Bond opende de proefinstallatie stromingsenergie van Tocardo en Tidal Testing Centre (TTC) afgelopen vrijdag samen met Hans Konst (gedeputeerde provincie Fryslân) tijdens de conferentie ‘Van dijk naar Energiedijk’. Deze conferentie werd georganiseerd door Energising deltas en De Nieuwe Afsluitdijk.

Energising deltas
Energising deltas onderzoekt hoe de combinatie waterbeheer en waterveiligheid met duurzame energieproductie zo succesvol kan worden toepassen. De Afsluitdijk, Brouwersdam, Grevelingendam en Oosterscheldekering zijn voorbeelden van proeftuinen van duurzame energie uit watertechnieken. Marktpartijen (Tocardo, REDstack, Strukton & Antea Group), onderzoeksinstellingen (TTC, Erasmus universiteit Rotterdam, Deltares, ECN) en netwerkorganisaties (Energy Valley) werken met elkaar samen om de technische, ecologische en organisatorische kennis op dit gebied te optimaliseren en dit als potentieel exportproduct voor andere deltagebieden elders in de wereld in te zetten. 

De Nieuwe Afsluitdijk
De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is een samenwerking van de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Rijk en regio werken samen aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘De Afsluitdijk’. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de veiligheid en de vergroting van de afvoercapaciteit. DNA is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, natuur en recreatie en toerisme.

Duurzame energie
De gedeputeerden werd tijdens de conferentie gevraagd om vanuit Wieringerwerf mee te helpen de waterturbines virtueel op z’n plek te krijgen. Getooid met helm en veiligheidsvest doorliepen ze de verschillende stappen die nodig zijn om de turbines op zijn plek te krijgen. Na de tewaterlating gleden de drie waterturbines langzaam in het water, klaar om elektriciteit te produceren. Gedeputeerde Konst: “Met de opening van de nieuwe proefinstallatie hebben we een nieuwe stap gezet in onze ambitie op het gebied van duurzame energie. Als de techniek zich verder bewijst, kunnen we de versterking van de Afsluitdijk door het Rijk, naar een hoger niveau tillen door samen niet alleen een veilige, maar ook energieneutrale Afsluitdijk te realiseren”.