De officiële berging van containerafval in de Waddenzee is inmiddels afgelopen. (foto: Jac van Tuijn).

De Postcode Loterij steunt de Waddenvereniging met 1,9 miljoen euro om samen met Stichting De Noordzee, Stichting Duik de Noordzee schoon en de Natuur- en Milieufederaties de achtergebleven rotzooi uit de containers van de MSC Zoe op te ruimen. De Noordzee boven de Waddeneilanden ligt nog vol met afval uit de containers die het containerschip in januari 2019 verloor. Met de actie CleanUpXL moet al dat afval de komende jaren worden geborgen.

In het project wordt 800.000 kilo vuil verwijderd uit de Waddenzee. Bergers gaan jaarlijks met behulp van sonarbeelden zoveel mogelijk grove spullen van MSC Zoe bergen, op basis van Bovendien nemen ze ook ander grof vuil mee wat ze tegenkomen. Duikers van Stichting ‘Duik de Noordzee Schoon’ duiken rond afvalhotspots van de MSC Zoe. Zij ruimen kleine spullen op rondom wrakken en filmen onder water.

Bewustwording

De waddenvereniging wil het afval zoveel mogelijk gaan recyclen. Om het transport te beperken, werken zij samen met regionale afvalverwerkers. Van bijvoorbeeld het plastic dat nog bruikbaar is, worden nieuwe producten gemaakt die bijdragen aan de bewustwording van het belang van duurzaam en veilig containervervoer over zee.

Afval in beeld

De Waddenvereniging stelt op de website dat er nog steeds heel veel rommel van de containerramp in zee lig en dat willen zij laten zien. We organiseren Clean Ups in het waddengebied en registreren het afval. Duikers van Stichting Duik de Noordzee Schoon maken filmbeelden van de hoeveelheid rommel die er nog boven de Waddeneilanden onder water ligt. Op verschillende plekken in het Waddengebied wordt zichtbaar gemaakt hoeveel afval er al is geborgen.

Politieke lobby

Naar aanleiding van de onderzoeken naar de toedracht van de containerramp met de MSZ Zoe zijn al veel belangrijke aanbevelingen gedaan. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft inmiddels maatregelen genomen en aangekondigd om de containervaart boven de Waddeneilanden veiliger te maken. Omdat de scheepvaart internationaal is georganiseerd, moet er met veel andere partijen en organisaties in veel verschillende landen worden samengewerkt.