In Drenthe is de bescherming van het grondwater onderwerp van debat. (foto: Beeldbank Rijkswaterstaat).

D66, Partij voor de Dieren en de SP maken zich zorgen over vervuiling van het grondwater en de bescherming van drinkwaterbronnen. In de Provinciale Staten van Drenthe zeggen de partijen een stok achter de deur te missen in het plan Uitvoeringsprogramma Grondwaterbescherming Drenthe 2020-2025 dat door Royal Haskoning voor de provincie is gemaakt.

In een artikel van RTV Drenthe verklaart D66 dat de afspraken die de gemeenten, drinkwaterbedrijven, waterschappen en de agrarische sector over het uitvoeringsprogramma hebben gemaakt te vrijblijvend zijn. “Er is geen resultaatverplichting en er moeten harde eisen in het beschermingsplan komen”, aldus D66-fractievoorzitter Anry Kleine Deters. Zij zette het onderwerp op de agenda in het Drents Parlement.

Vervuiling

De drinkwaterbronnen in Drenthe staan flink onder druk. Het grondwater is vervuild door landbouw en (voormalige) industrie. In de drinkwaterwinningen worden steeds vaker stoffen in het water aangetroffen die daar niet in horen. Daartussen zitten ook stoffen die maar moeilijk uit het drinkwater te halen zijn.  Het meeste gevaar lopen de drinkwaterwinningen in Valtherbos-Noordbargeres, Hoogeveen, Leggeloo, Gasselte, Beilen en Havelterberg. “In 2018 is een bron op de Noordbargeres bij Emmen tijdelijk uit de productie gehaald vanwege een hoog gehalte Bentazon in het water. Daar is een actief kool filter naast gezet, zodat de winning weer door kon gaan”, verklaart Andries Ophof van WMD.

Geen harde eisen

Volgens Gedeputeerde Hans Kuipers zijn harde eisen niet nodig. “Alle deelnemers hebben hun handtekening gezet onder dit uitvoeringsprogramma. Ook de agrarische sector. Er zitten zestien gebieden in die we met 23 uitgebreide maatregelen extra beschermen. Alle kosten zijn gedekt en de regie ligt bij provincie. Dit is het concrete actieplan waar D66 naar vraagt”, verklaart Kuipers.

Drinkwater

De provincie Drenthe kent in totaal 16 grondwaterwinningen. Hier winnen WMD, Waterbedrijf Groningen en Vitens grondwater voor de publieke drinkwatervoorziening. Het opgepompte grondwater wordt gezuiverd en getransporteerd naar een half miljoen klanten in Drenthe, een deel van de provincie Groningen en Noordwest-Overijssel. Het gaat om ongeveer 55 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar.