Luchtfoto van de Beckton Sewage Treatment Works in Londen. Tussen februari en mei vonden Britse wetenschappers hier verschillende monsters met nauw verwante versies van het poliovirus (foto: mwmbwls/Flickr).

In het influent van de Beckton Sewage Treatment Works in Londen zijn tussen februari en mei meerdere versies van het poliovirus gevonden, zo heeft de Britse gezondheidsdienst UKHSA bekendgemaakt. Het is voor het eerst in bijna veertig jaar dat het virus in het Verenigd Koninkrijk wordt aangetroffen. Het toezicht op rioolwatermonsters wordt nu snel uitgebreid.

Tot dusver zijn er geen directe gevallen van polio in het VK ontdekt, maar via de indirecte route van rioolwateronderzoek zijn verschillende versies van het virus gevonden. Volgens het UK Health Security Agency (UKHSA) is het risico voor het grote publiek extreem laag, omdat de overgrote meerderheid van de mensen in Groot-Brittannië tijdens de kinderjaren tegen polio wordt ingeënt – en dus beschermd is tegen infectie. Iedereen die niet is gevaccineerd, wordt opgeroepen snel een afspraak te maken.

Hypothese

Mensen die besmet zijn met polio, of die zijn ingeënt met een levende versie van het virus, laten sporen van het virus achter in hun ontlasting – die uiteindelijk in het rioolwater terechtkomen. De huidige hypothese van het UKHSA is daarom dat een geïnfecteerd persoon het poliovirus naar Londen heeft gebracht en het vervolgens heeft verspreid onder anderen die niet waren ingeënt. Britse wetenschappers breiden het toezicht op rioolwatermonsters nu snel uit om vast te kunnen stellen waar de uitbraak heeft plaatsgevonden en of deze nog steeds aan de gang is. Mogelijk kan een uitbraak worden geminimaliseerd met gerichte vaccinatie.

Vaccinachtig virus

De Beckton Sewage Treatment Works in Londen is de grootste rwzi van het Verenigd Koninkrijk. Volgens het persbericht van het UKHSA is het normaal dat er bij routinematige steekproeven jaarlijks 1 tot 3 ‘vaccinachtige’ poliovirussen worden gedetecteerd in Britse rioolmonsters. Maar het gaat dan altijd om eenmalige gevallen.