Het Corps of Engineers van het Amerikaanse leger presenteerde onlangs vijf opties die de waterkant van New York City moeten beschermen tegen hevige stormen, zoals orkaan Sandy in 2012. Vier van die plannen gaan uit van de bouw van stormvloedkeringen naar Nederlands voorbeeld, maar milieugroeperingen vrezen dat de Hudsonrivier daardoor een langzame dood sterft.

De barrières die worden voorgesteld voor de haven van New York zijn ‘conceptueel’: de ‘details’ die worden vrijgegeven reiken niet verder dan stippellijnen op een kaart. Eén alternatief vereist een stormvloedkering aan de monding van de haven van Sandy Hook, New Jersey, naar Breezy Point in Queens. Andere stellen meerdere kortere barrières voor – bijvoorbeeld van Staten Island tot Brooklyn en in verschillende zijrivieren.

Maeslantkering
Het idee is om de dammen te voorzien van ‘poorten’ die zijn te vergelijken met de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg. Normaliter staan deze poorten open om het scheepvaartverkeer en de getijdestroming door te laten, maar ze worden gesloten bij het naderen van een grote storm of orkaan.

Het Amerikaanse legerkorps overweegt een vijf mijl lange stormvloedkering in de Lower New York Bay te bouwen, met poorten die die tijdens orkanen gesloten kunnen worden (afbeelding: US Army Corps of Engineers).

Natuurlijke bescherming
Milieuorganisatie Riverkeeper is een felle tegenstander van de bouw van dammen en stormvloedkeringen. Volgens hen is de enige aanvaardbare oplossing een plan om langs de kustlijn ‘floodwalls’ en dijken te bouwen, vergezeld van stranden, duinen en parken aan het water, die samen een natuurlijke bescherming tegen overstromingen bieden. “De levenskansen van het estuarium van de Hudsonrivier – van de Atlantische Oceaan tot Troy, New York – en de gezondheid en het bestaan van de inheemse soorten, hangen af van de onbeperkte getijstroming tussen de rivier en de zee”, stelde John Lipscomb, vice-president van Riverkeeper, in een reactie. Hij zei dat barrières zoals dammen en stormvloedkeringen de stroming van water en sediment zouden beperken en de migratie van gestreepte zeebaars, Atlantische steur, haring en andere soorten zouden belemmeren.

Meer dan 20 miljard dollar
Lipscomb staat niet alleen met zijn kritiek. Volgens een rapport van de New York City Economic Development Corporation uit 2013 zouden stormvloedkeringen 20 tot 25 miljard dollar kosten om te bouwen, zou de bouw decennia in beslag nemen, talloze milieuproblemen veroorzaken, leiden tot overstromingen in andere gebieden en aangrenzende stranden en buurten verstoren.