Het Zaans Medisch Centrum koos in 2015 bij de nieuwbouw voor de introductie van de systemen van Pharmafilter voor onder meer de vermaling van afval (foto: Nijnkanaal).

Update: https://www.waterforum.net/rechter-eist-rectificatie-voor-pharmafilter-van-zaans-medisch-centrum/

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) en Pharmafilter hebben dinsdag 1 oktober met elkaar om de tafel gezeten. Het is niet duidelijk of het conflict dat tussen de twee partijen speelt over de werking van het Pharmafilter afvalsysteem, hiermee is, of wordt, opgelost. De betrokken partijen doen vooralsnog geen mededelingen over de inhoud van het gesprek. Half september zei het ZMC een relatie te hebben gevonden tussen het Pharmafilter afvalsysteem en de aanwezigheid in het ziekenhuis van een resistente bacterie, de NDM-5. Het ZMC meldde dat in het riool verstoppingen zijn ontstaan door het vermalen afval, waardoor in wc’s rioolwater naar boven komt dat vol bacteriën zit. Pharmafilter trok dat meteen in twijfel en stelde dat het ZMC weigert inzage te geven in de onderzoeksrapporten waarop het zich beroept. De andere vier Nederlandse ziekenhuizen die beschikken over het Pharmafilter-systeem zagen in de Zaanse ervaringen geen reden om maatregelen te treffen, maar het Amphia Ziekenhuis in Breda, dat het systeem in de nieuwbouw wil integreren, gaf aan te twijfelen of het dat plan nog wel moest doorzetten. Inzage in het onderzoeksrapport Inmiddels heeft Pharmafilter wel inzage gekregen in het onderzoeksrapport en volgens het bedrijf weerspreken de conclusies uit dat rapport de stelling dat de problemen bij het ZMC te wijten zijn aan het afvalsysteem van Pharmafilter. Het onderzoek naar de binnenriolering van het ZMC is uitgevoerd door Arcadis, in opdracht van het ZMC. Het ingenieursbureau wil nog geen nadere toelichting geven, nu beide partijen met elkaar in gesprek zijn. Maar volgens Pharmafilter stelt Arcadis in het onderzoeksrapport onder meer vast dat de binnenriolering van het ZMC niet voldoet aan de geldende wettelijke NEN-normen, dat de riolering van de nieuwbouw in Zaandam niet voldoet aan de normen van Pharmafilter – die met het ZMC in 2015 contractueel zijn overeengekomen – en dat het riool niet goed is onderhouden en schoongemaakt. Rapport roept allerlei vragen op Pharmafilter stelt op basis van het Arcadis-onderzoek dat het riool van het ZMC tekortschiet op een reeks van belangrijke criteria en dat het rapport hierover allerlei vragen oproept. Dit betreft onder meer de bochten, afschot (hellingshoek) en beluchting. Ook de toiletten in het Zaanse ziekenhuis blijken niet te voldoen aan de wettelijke NEN-normen en de richtlijnen van Kiwa, meldt het rapport. “Al in 2015 heeft het ZMC ten behoeve van de nieuwbouw gekozen voor de introductie van de duurzame systemen van Pharmafilter voor onder meer de vermaling van afval”, zegt Pharmafilter in een reactie. “Uit het rapport van Arcadis blijkt dat het ziekenhuis tekort is geschoten om de riolering conform de normen in te richten en te onderhouden. In 2017 heeft het ZMC hierdoor veel last gehad van rioolverstoppingen. Het riool in het ZMC wordt tot op de dag van vandaag gehinderd door niet opgeruimde verstoppingen, aldus de onderzoekers.” Verzoek om rectificatie niet gehonoreerd Pharmafilter benadrukt dat het op geen enkel moment betrokken is geweest bij het onderzoek en ook niet is benaderd om informatie te verstrekken. Het bedrijf ontving het rapport op hoofdlijnen pas na de communicatie en het publiciteitsoffensief door het ZMC. Pharmafilter heeft het ZMC daarom geïnformeerd over de reputatieschade die de onderneming hierdoor oploopt en verzocht om een snelle rectificatie van de berichtgeving van vorige week. Het ZMC heeft hierop volgens Pharmafilter negatief gereageerd. ‘Dankbaar voor weloverwogen reacties van andere ziekenhuizen’ Pharmafilter stelt vast dat iedere vorm van deugdelijk bewijs ontbreekt dat er een verband is tussen de bacterie-uitbraak en het gebruik van het Pharmafilter-systeem. Maikel Batelaan, directeur van Pharmafilter: “Wij zijn bijzonder dankbaar voor de kalme en weloverwogen reacties in de afgelopen dagen van de andere ziekenhuizen in Nederland. De gerenommeerde ziekenhuizen die met ons samenwerken zien in de berichtgeving vanuit het ZMC geen aanleiding om iets te veranderen aan de manier waarop ze werken met ons systeem.” Vermalers zijn via de riolering gekoppeld aan een zuivering Het Pharmafilter-systeem bestaat uit vermalers die op diverse afdelingen binnen het ziekenhuis staan en via de riolering zijn gekoppeld aan een zuiveringsinstallatie op het buitenterrein van het ziekenhuis. In de vermalers kunnen medewerkers onder andere biologisch afbreekbare po’s en urinalen, specifiek ziekenhuisafval en overgebleven voedsel deponeren. De installatie breekt het ziekenhuisafval voor een groot deel op biologische wijze af, met als restproduct biogas en een sterk gereduceerd percentage restafval. Het afvalwater, onder meer afkomstig uit keukens, douches en toiletten, komt terecht in de Pharmafilter-installatie. Daar worden schadelijke stoffen zoals medicijnresten en giftige cytostatica (kankermedicatie) uit het water gefilterd en geoxideerd.