Een Pharmafilter kan het afvalwater uit het ziekenhuis volledig zuiveren. (illustratie: pharmafilter).

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) heeft Pharmafilter ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld door onzorgvuldige, onvolledige en misleidende berichtgeving. Zo oordeelde de rechtbank van Noord-Holland op 21 januari in een kort geding dat Pharmafilter tegen het ZMC had aangespannen. Het ziekenhuis dat kampt met een uitbraak van de antibiotica resistente bacterie NDM, heeft inmiddels een rectificatie geplaatst.

In de rectificatie op de website stelt ZMC dat zij in het persbericht eenzijdig aandacht hebben besteed aan de elementen uit het advies van het expertteam die niet in onze richting wezen en dat ze de conclusies in het nadeel van Pharmafilter hebben uitgelicht. ‘Dat geldt in het bijzonder voor wat betreft het feit dat wij in het geheel geen melding hebben gemaakt van het aandeel van de riolering van ZMC in de verstoppingsproblematiek. Daardoor is ten onrechte de indruk gewekt dat de besmettingsrisico’s die mogelijk in het leven zijn geroepen door Pharmafilter’, schrijft ZMC.

Verdachtmakingen

In het najaar van 2019 verspreidde ZMC een persbericht dat het afvalsysteem van Pharmafilter, dat in gebruik is in vijf Nederlandse ziekenhuizen, de oorzaak zou zijn van rioolverstoppingen, waardoor de hygiëne ernstig in gevaar komt. De publicatie van het persbericht ging gepaard met publicatie van interviews met woordvoerders van het ZMC bij de NOS en het Noordhollands Dagblad. Daardoor kwam het bedrijf zwaar onder vuur te liggen. Volgens Pharmafilter ging het om verdachtmakingen zonder enig deugdelijk bewijs en het bedrijf eiste bij de rechter rectificatie.

Reputatieschade

De communicatie vanuit het ZMC heeft de reputatie van Pharmafilter geschaad en geleid tot vragen en ongerustheid bij potentiële klanten en andere belangrijke relaties van Pharmafilter. Zo was het Amphia Ziekenhuis in Breda voornemens om een Pharmafilter te installeren, maar het ziekenhuis ging twijfelen na de negatieve publiciteit.

Problemen met riolering

De uitbraak van NDM is bij het ZMC nog steeds niet onder controle. Volgens experts worstelt het ziekenhuis worstelt met een met NDM besmette biofilm op de binnenwanden van het ziekenhuisriool. Zo komt de NDM-bacterie telkens weer terug in het ziekenhuis. Het riool van het ziekenhuis voldoet niet aan de wet en er is sprake van talrijke constructiefouten. Als gevolg daarvan is er veel stilstaand water in de rioleringsleidingen. Ook de toiletten en de doorspoeling voldoen niet aan de wettelijke normen. Ook voor het goed functioneren van het Pharmafilter-systeem waren de gebreken in het riool van het ziekenhuis problematisch.

Onrechtmatige communicatie

Maikel Batelaan, directeur van Pharmafilter is blij met de uitspraak van de rechter. ‘Dit is een geruststellend en belangrijk positief signaal voor al onze relaties. Helaas heeft het ZMC vanuit een te beperkte visie gewerkt. Daardoor is niet alleen onzorgvuldig en onrechtmatig over ons systeem gecommuniceerd, maar zijn de problemen van het ZMC ook nog steeds niet opgelost’, schrijft Pharmafilter op de website.