Vooral bedrijven met veel afvalwater zullen van het afschaffen van de kwijtschelding gaan profiteren. Zij betalen dan 30 tot 1350 euro minder aan de waterzuivering. Voor gewone huishoudens gaat het om een belastingvoordeel van maximaal 9 euro per jaar (foto: Pixabay).

De SP in Zuid-Holland is een digitale petitie gestart om afschaffing van het kwijtschelden van waterschapslasten tegen te houden. Waterschap Hollandse Delta overweegt namelijk kwijtschelding van een deel van de zuiveringsheffing te schrappen (voor alleenstaanden 59 euro en voor gezinnen 177 euro). De naastgelegen waterschappen Schieland en Krimpenerwaard en Delfland namen dat besluit al eerder.

Burgers die nu moeite hebben om financieel rond te komen, kunnen vragen om kwijtschelding van de waterschapslasten. In het gebied van Hollandse Delta ging het in 2018 om 36.650 kwijtscheldingen. Ruim zes procent van alle aanslagen. Hollandse Delta ziet het kwijtgescholden bedrag jaarlijks oplopen. Tijd om in te grijpen, vond de fractie Bedrijfsgebouwd in de Verenigde Vergadering van Hollandse Delta. Fractievoorzitter Henk van der Drift diende daarom een initiatiefvoorstel in om de kwijtschelding af te schaffen. De fractie Bedrijfsgebouwd stelt dat het dragen van de lasten eerlijker moet worden verdeeld. Daarom zou de kwijtschelding van de zuiveringsheffing moeten worden geschrapt. Die wordt volgens de fractie geheven vanwege het principe ‘de vervuiler betaalt’, waar de andere twee onderdelen van de waterschapsbelasting, de watersysteem- en de wegenheffing, zijn gebaseerd op solidariteit en profijt.

Bedrijven profiteren
Volgens Van der Drift moeten belastingbetalers door de oplopende kwijtscheldingen steeds meer betalen voor de vervuiling van anderen. Het kwijtgescholden bedrag komt immers voor rekening van de belastingbetalers die de zuiveringsheffing wél kunnen betalen, betoogt hij. Het is overigens duidelijk dat vooral bedrijven met veel afvalwater van het afschaffen van de kwijtschelding gaan profiteren; zij betalen dan 30 tot 1350 euro minder aan de waterzuivering. Voor gewone huishoudens gaat het om een belastingvoordeel van maximaal 9 euro per jaar. Over het initiatiefvoorstel van Van der Drift wordt op 6 mei in de Verenigde Vergadering gestemd.

‘De weg kwijt’
In de Verenigde Vergadering zal Water Natuurlijk gegarandeerd tegenstemmen. De partij noemt het voorstel van de bedrijven oneerlijk. Binnen Provinciale Staten krijgt Water Natuurlijk steun van de SP. Fractievoorzitter van de SP-fractie in Provinciale Staten, Lies van Aelst: “Hollandse Delta is echt de weg kwijt met deze plannen. De korting komt ten goede aan de grote bedrijven. Zij hebben heel veel aansluitingen terwijl huishoudens er meestal maar één hebben. Huishoudens met een laag inkomen moeten dus meer gaan betalen en de grootste bedrijven hoeven minder te betalen. Een oneerlijke en onrechtvaardige maatregel die niet te verdedigen is.”

‘Onzekere tijd door coronamaatregelen’
De maatregel heeft ook gevolgen voor de belastingdruk in Rotterdam-Zuid, Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Nissewaard, de Zuid-Hollandse eilanden en Dordrecht. Van Aelst vervolgt: “Juist nu door de coronamaatregelen een grote groep mensen een onzekere tijd in gaat en mogelijk hun inkomen verliezen, is deze maatregel onbegrijpelijk. Dit zijn juist mensen die al een laag inkomen hebben, een flexibel of oproepcontract, zij worden direct geraakt. Het is onverantwoord en onrechtvaardig om met zo’n plan te komen. Bovendien krijgen bedrijven, overigens geheel terecht, uitstel van betaling voor de belastingen.”

Steun verzamelen
Met de petitie hoopt de SP zo veel mogelijk steun te verzamelen en de afschaffing tegen te kunnen houden. Zowel in de Provinciale Staten als in de gemeenteraad van Rotterdam, Zwijndrecht en Dordrecht heeft de SP om opheldering en een standpunt van de colleges gevraagd.

Het actielogo dat de SP heeft ontworpen om de petitie kracht bij te zetten (illustratie: SP).