Omwonenden van een stomerij in het Brabantse Goirle kregen te horen dat ze beter acuut konden stoppen met het drinken van kraanwater, omdat daar perchloorethyleen in was aangetroffen. De GGD heeft daarna vastgesteld dat de volksgezondheid niet in gevaar is gekomen (foto: Marina Shemesh/CC).

In Goirle, ten zuiden van Tilburg, is perchloorethyleen aangetroffen in het drinkwater in de omgeving van een stomerij. Bodemsaneerder Bodemzorg stelde dit vast en sloeg alarm. De bewoners kregen in eerste instantie het advies acuut te stoppen met het drinken van kraanwater, maar waterbedrijf Brabant Water verzekert dat het gaat om een ‘zeer kleine concentratie’.

Eind 2016 nam Bodemzorg de saneringsverplichtingen over van de eigenaar van de wasserij/stomerij in Goirle. Door langdurige bedrijfsactiviteiten op de locatie was daar een bodemverontreiniging ontstaan met gechloreerde koolwaterstoffen, die een omvangrijke pluim in het grondwater heeft veroorzaakt. In overleg met de BSB Zuid (stichting bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen) zijn afspraken gemaakt over het volledig overnemen van de verantwoordelijkheid voor de bodemverontreiniging via afkoop. In samenwerking met BSB Zuid en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft Bodemzorg vervolgens een saneringsplan laten opstellen dat uitgaat van het bereiken van een stabiele eindsituatie in dertig jaar. Gedurende deze periode verzorgt Bodemzorg de monitoring. “In het saneringsplan is opgenomen dat het drinkwater wordt gecontroleerd”, zegt een woordvoerster van Bodemzorg. “Wij monitoren daarnaast de grondwaterkwaliteit.”

Drinkwaterwet
Op 17 augustus kregen de omwonenden van de stomerij te horen dat ze beter acuut konden stoppen met het drinken van kraanwater. Bodemzorg had bij de buren van de stomerij de stof perchloorethyleen (per) in het leidingwater aangetroffen. Deze stof mag volgens de Drinkwaterwet niet in drinkwater voorkomen. De bodemsaneerder sloeg daarom meteen alarm bij drinkwaterbedrijf Brabant Water. Dat gaf vervolgens het advies om het drinkwater niet te gebruiken totdat de leidingen zijn vervangen.

Twee jaar geleden leidingen vervangen
Brabant Water is direct overgegaan tot vervanging van de PE-aansluitleidingen door een SLA-leiding, voorzien van een ondoordringbare aluminium laag. Opmerkelijk is dat het drinkwaterbedrijf twee jaar geleden de leidingen nog heeft vervangen. Volgens woordvoerster Ilse de Groot van Brabant Water volgt het bedrijf bij dergelijke werkzaamheden de CROW 400-richtlijn ‘Werken in en met verontreinigde bodem’.

Geen gezondheidseffecten
Gevaar voor de volksgezondheid is er volgens Brabant Water overigens niet geweest. De Groot: “Het gaat om een uiterst kleine concentratie. De GGD heeft geconcludeerd dat er geen gezondheidseffecten zijn, ook niet bij langdurig drinken. Het drinkwater is veilig.”

Bevoegd gezag
Burgemeester Mark van Stappershoef van Goirle zegt zich goed te kunnen voorstellen dat de bewoners en hun buren zijn geschrokken van de berichten. “Als burgemeester werd ik hiermee op 20 augustus geconfronteerd. Ik voel de zorg voor de inwoners van Goirle. Daarom heb ik samen met wethouder Liselotte Franssen (portefeuillehouder externe veiligheid) meteen overlegd met de betrokken partijen.” De burgemeester wijst erop dat de provincie Noord-Brabant het bevoegd gezag in dezen is.

Veel andere vragen
Van Stappershoef heeft zich door Brabant Water en de GGD gerust laten stellen voor wat betreft de mogelijke gezondheidseffecten, maar zegt dat er op dit moment nog veel andere vragen zijn. “Bijvoorbeeld over de verontreiniging, de verspreiding en de gevolgde procedures. Om die vragen te beantwoorden zijn er verschillende onderzoeken gestart. Hierop verwachten we de komende dagen de eerste antwoorden. Dan bekijken we wat er op korte termijn verder moet gebeuren. Wethouder Franssen heeft bij de provincie als verantwoordelijk bestuursorgaan aangedrongen om met de omgevingsdienst een uitgebreid onderzoek te doen naar de gang van zaken”, verklaarde de burgemeester.

Volgens de woordvoerster van bodemsaneerder Bodemzorg is het de eerste keer dat een dergelijke overschrijding van de drinkwaternorm is gemeten. De oplossing, het vervangen van de huisaansluiting met een leiding van materiaal dat bestand is tegen de bodemverontreiniging, is volgens Bodemzorg de juiste aanpak. Waarom dergelijk materiaal twee jaar geleden, bij de vervanging van de leidingen, niet is gebruikt, dat is een vraag die door de burgemeester nu nadrukkelijk op het bordje van de provincie en de omgevingsdienst is neergelegd.