Bouwkuip
De bouwkuip toen deze vrijwel was leeggepompt, in november 2022 (foto: Rijkswaterstaat/Van den Herik).

In de ochtend van 23 februari is de bouwkuip in het Julianakanaal volgelopen. In de bouwkuip wordt gewerkt aan de verbreding en verdieping van het kanaal. Ruim twee jaar geleden gebeurde iets soortgelijks stroomopwaarts.

Rond 08.00 uur zagen medewerkers van aannemer Van den Herik Sliedrecht dat er water onder de damwand doorstroomde. Ze hebben de kuip meteen verlaten en konden het aanwezige materieel meenemen. De stroming van het water zorgde ervoor dat de damwand deels verzakte over een lengte van ongeveer 10 m. Het gevolg was dat de kuip helemaal vol liep.

In november leeggepompt

Over een lengte van bijna 800 meter op het traject Berg-Obbicht zijn door Van den Herik damwanden geplaatst in het Julianakanaal. Vervolgens is de bouwkuip in november 2022 leeggepompt en konden de werkzaamheden aan het kanaal starten. Het Julianakanaal wordt als onderdeel van de Maasroute geschikt gemaakt voor klasse Vb-schepen. Vanaf eind 2024 zouden die schepen van 190 m lang, 11,4 m breed en met een diepgang van maximaal 3,5 m over de Maas en het Julianakanaal van en naar België en Duitsland moeten kunnen varen.

Herstel damwand

De scheepvaart is op dit deel van het Julianakanaal momenteel geheel gestremd. Rijkswaterstaat en de aannemer laten weten dat ze via peilbuizen de grondwaterstand goed in de gaten houden. Daarnaast zijn ze gestart met het onderzoeken hoe het water onder de damwand door kon stromen. De eerste stap is het aanleggen van een tijdelijke dam. Deze is nodig om het gat in de damwand te bereiken, zodat die kan worden dichtgemaakt. Daarna wordt de bouwkuip weer leeggepompt.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat er bij de verdieping en verbreding van het Julianakanaal een bouwkuip volloopt. In september 2020 gebeurde iets soortgelijks stroomopwaarts, tussen Stein en Urmond. Daar was Boskalis de verantwoordelijke aannemer. De uitleg was destijds dat bij de plaatsing van de damwanden rekening was gehouden met de aanwezigheid van oude, ondergrondse leidingen, waardoor de tijdelijke damwanden niet volledig op diepte konden worden aangebracht. Het kanaalwater is toen onder de damwanden doorgekomen, waardoor de bouwkuip is gevuld met water. De herstelwerkzaamheden in september 2020 bestonden uit het aanbrengen van klei door een kraanschip om het doorspoelen van water tegen te gaan. En voor extra versteviging van de nabijgelegen dijk zijn uit voorzorg big bags met zand geplaatst.