Het Juliankanaal wordt verbreedt en verdiept ten behoeve van de scheepvaart. (foto: Rijkswaterstaat).

Bij de verruiming van het Julianakanaal is 16 september een van de bouwkuipen vol water komen te staan. Het water liep onder de damwanden door die zijn aangebracht om het water te keren.  Volgens Rijkswaterstaat is er bij de aanleg van de damwanden rekening gehouden met de aanwezigheid van oude, ondergrondse leidingen. Of dat de oorzaak is van de problemen, is nog onduidelijk.

Voor extra versteviging van de nabijgelegen dijk zijn uit voorzorg big bags met zand geplaatst aan de Urweg/Urmonder Parallelweg. De aannemer houdt met peilbuizen de grondwaterstand in de gaten. Ook bracht een kraanschip klei aan om het doorspoelen van water tegen te gaan. In een artikel op de website van Dagblad De Limburger staat een film waarop te zien is dat de zandzakken worden geplaatst.

Schade

Volgens Rijkswaterstaat stroomt er grondwater uit de dijk en is de situatie steeds stabiel en veilig geweest.  Een bezorgde bewoner van het nabijgelegen appartementencomplex Muntherveste vreest dat de grond gaat schuiven als het water in het talud opdroogt met grote gevolgen voor de stabiliteit van het gebouw. De bewoner wil  dat niet alleen het grondwater en de bodem moeten worden gemonitord, maar ook voor een nulmeting in de woningen zodat alle gevolgen op langere termijn kunnen worden vastgesteld. Hij verwijst daarbij naar het kanaal Almelo – De Haandrik waar geruime tijd na de verruiming nog schade is gemeld aan huizen in de buurt.

Project Maasroute

Het Julianakanaal bij Haven Stein wordt door Boskalis over een lengte van 400 meter breder en dieper gemaakt zodat het kanaal toegankelijk wordt voor grotere schepen. Het verruimen van het Julianakanaal is onderdeel van het project Maasroute. Dit project heeft als doel het geschikt maken van de Maasroute voor grotere binnenvaartschepen. Vanaf 2024 kunnen schepen van 190 meter lang, 11,4 meter breed en met een diepgang van maximaal 3,5 meter over de Maas en het Julianakanaal van en naar België en Duitsland varen.