Het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, met vlnr: secretaris/directeur Jaap Kelderman, Arjan van Rijn (Ongebouwd), Sander Mager (Water Natuurlijk), dijkgraaf Gerhard van den Top, Bea de Buisonjé (PvdA) en VVD’er Peter Smit (foto: Amstel, Gooi en Vecht).

Als laatste van de Nederlandse waterschappen heeft ook Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een nieuw bestuursakkoord en dagelijks bestuur. De VVD, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd vormen de komende vier jaar het dagelijks bestuur van het waterschap. Deze partijen hebben het bestuursakkoord ‘Waterbetrokken’ gesloten, met daarin zes hoofdthema’s: betrokken, klimaatbestendig, schoon, samen, vernieuwend en realistisch.

Het nieuwe dagelijks bestuur stelt in het akkoord dat het waterschap de kerntaken blijft uitvoeren: zorgen voor voldoende en schoon water en droge voeten voor alle inwoners. Vanuit die taken en de verantwoordelijkheid voor de waterhuishouding, wil het nieuwe bestuur ook meewerken aan het oplossen van bredere maatschappelijke vraagstukken rond klimaat en bodem.

‘Van bewustzijn naar betrokkenheid’
‘De afgelopen jaren zijn we ons steeds bewuster geworden van de belangrijke rol die water daarin kan spelen’, schrijven de vier partijen in het bestuursakkoord. ‘De komende periode willen we dat bewustzijn laten groeien naar betrokkenheid. Niet alleen van het waterschap, maar ook van andere overheden, burgers, kennisinstellingen, bedrijven en agrariërs. Alleen zo kunnen we samen werken aan het oplossen van opgaven die ons allemaal aangaan, zoals klimaatadaptatie, duurzame landbouw, herstel van biodiversiteit, energietransitie, kringloopeconomie en bodemdaling.’

Samenstelling dagelijks bestuur
Naast het vaststellen van het bestuursakkoord is ook het dagelijks bestuur geïnstalleerd. Peter Smit (VVD), Bea de Buisonjé (PvdA), Sander Mager (Water Natuurlijk) en Arjan van Rijn (Ongebouwd) treden toe tot het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Gerhard van den Top blijft als dijkgraaf voorzitter van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur. Met de vaststelling van het akkoord en de installatie van het nieuwe dagelijks bestuur is de opdracht van de formateurs Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD) en Ruud Grondel (Water Natuurlijk) afgerond.

Het bestuursakkoord ‘Waterbetrokken’ is te lezen via www.agv.nl/waterbetrokken.