Onderzoek naar invloed rivierkreeften op waterplanten

In Zegveld (gemeente Woereden) onderzoeken Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Wageningen Universiteit & Research of rivierkreeften ervoor zorgen dat de waterplant krabbenscheer verdwijnt in de boerensloten. Ze werken hierbij samen met een beroepsvisser en drie agrariërs uit Zegveld. De waterplant is zeer belangrijk voor de biodiversiteit.

In sloten in Zegveld met een goede waterkwaliteit zijn de waterplanten bijna volledig verdwenen en is het water troebel geworden in de afgelopen jaren. Het onderzoek moet uitwijzen of dat komt door de aanwezigheid van de uitheemse rivierkreeften. Deze veroorzaken met hun eet- en graafgedrag schade aan de oevers van sloten en tasten de waterkwaliteit aan.

Meermaals vangen

Tijdens de eerste vier weken van het onderzoek wordt de populatie rivierkreeften die in de sloten leeft, in kaart gebracht. De kreeften worden gevangen, gemerkt en weer teruggezet in de sloot. Dit wordt herhaald, om zo in beeld te krijgen hoe groot de populatie rivierkreeften is. De eerder gevangen kreeften zijn gemerkt en via een zogeheten merk-terugvangstonderzoek kan zicht worden gekregen op de populatiegrootte. Na de laatste week van het onderzoek worden de kreeften niet meer teruggezet, maar neemt de beroepsvisser ze mee.

Krabbenscheer

De waterplant krabbenscheer komt met name in het veenweidegebied voor. De plant alleen in sloten met een goede waterkwaliteit. In de boerensloten is krabbenscheer belangrijk, omdat het de leefplaats is van de groene glazenmaker. Deze grote libelle is zeldzaam en beschermd. Het waterschap wil daarom de leefomgeving van de groene glazenmaker zo goed mogelijk in stand houden.

Landelijk probleem

Vorig jaar maakte Stichting EIS, het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden, bekend dat de populatie Amerikaanse rivierkreeften in Nederland sinds 2005 meer dan vertienvoudigd is. Inmiddels zal die populatie mogelijk nog verder zijn toegenomen, want volgens kreeftenexperts is bestrijding van deze invasieve exoot niet meer mogelijk. Daarom vinden overal in het land proeven plaats om ze te vangen of om het probleem te beheersen De Stichtse Rijnlanden is dus niet het eerste waterschap dat de strijd aangaat met de rivierkreeften. “Het probleem is dat er nog geen structurele oplossing is”, stelt het waterschap. “Hiervoor moet er ook een en ander veranderen in de wetgeving. Dat zijn langdurige trajecten. Wij zien de waterkwaliteit in Zegveld achteruitgaan en willen daarom niet wachten. Deze proef is niet de eerste, maar zeker ook niet de laatste.”