Verschillende bezoekers vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de POV-W, de waterschappen en enkele marktpartijen waren woensdag getuige van de proeven voor het POV-W onderzoek in de Deltagoot. (foto Herman Zonderland)

Deltares onderzoekt in de Deltagoot of de losse Noorse stenen waarmee in Noord-Nederland nog kilometers dijk zijn bekleed, voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. In de Deltagoot is de afgelopen maanden een klassieke steenzetting van losse Noorse stenen nagebootst. Woensdag 27 november beukten onder het toeziend oog van experts voor het eerst hoge golven tegen de nagebootste dijkbekleding.

“De komende twee weken zullen we de golfhoogte steeds verder verhogen en de resultaten nauwkeurig vastleggen”, vertelt Mark Klein Breteler, onderzoeksleider bij Deltares. “Daarna zullen we bekijken bij welke golfhoogte stenen van een bepaalde grootte los komen. Dat levert uiteindelijk de verhouding steengrootte/golfhoogte op die we vervolgens naar de praktijk moeten vertalen. Een dijk bestaat immers uit stenen van verschillend formaat en de intensiteit van de golven is ook niet overal hetzelfde.“

Besparingen
In 2016 bleek al dat in beton gegoten Noorse stenen sterk genoeg zijn om aan de nieuwe normen te kunnen voldoen. Dat betekent dat het dijktraject tussen Eemshaven en Delfzijl kan blijven liggen. Dat levert een besparing op van 23 miljoen euro. Ook nu verwacht Klein Breteler een positieve uitkomst. “Maar ook als de sterkte tegenvalt is het belangrijk om dat nu in de Deltagoot te meten, in plaats van het te ervaren tijdens een extreme storm op een echte dijk.”

Resultaten
Maar de onderzoeksleider wil liever niet op de resultaten vooruit lopen. “De resultaten zullen pas in het voorjaar van 2020 bekend worden gemaakt. Zelfs deze zware stenen van 30-150 kg, zorgvuldig gezet door een professionele steenzetter, worden op den duur murw gebeukt en spoelen van de dijk. De Deltagoot is het ultieme gereedschap waarmee we innovaties testen of, zoals nu, meten bij welke golfhoogte een antieke steenzetting bezwijkt.”

POV Waddenzeedijken
Het onderzoek naar de Noorse stenen vindt plaats in opdracht van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W).  Dit is een samenwerking van de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan. Deze waterschappen delen de Waddenzeedijk die op verschillende trajecten is afgetoetst. De afgelopen jaren hebben zij onder de vlag van de POV-Waddenzeedijken, gefinancierd vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, twaalf verschillende onderzoeken uitgevoerd waarbij is gekeken naar andere manieren om de dijk te versterken en nieuwe inzichten op te doen waar het dijkbekledingen betreft, waaronder steenzettingen. De resultaten worden meegenomen in de verschillende dijkversterkingsprojecten.

Meters maken
De POV-W wordt gefinancierd vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het HWBP is een alliantie van alle Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat. Door onze strenge normen, zeespiegelstijging en grotere afvoeren in de rivieren moet de komende jaren 1.100 kilometer aan dijken worden versterkt. Innovatie is essentieel om dijken sneller, goedkoper en beter te maken.