Het onderhoud aan de Westermeerdijk bij Urk is gestart. De aannemer voert de werkzaamheden, het aanbrengen van 3000 ton stortsteen, vanaf het water uit (foto: Teun Molenaar/Zuiderzeeland).

Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Urk zijn gestart met onderhoud aan de dijk rond Urk en de strekdam Staversekade. Hier komt een laag stortsteen bij. Dat is nodig omdat op verschillende plekken stenen zijn verdwenen. Naar aanleiding van vragen om op verschillende plekken waterrecreatie bij Urk mogelijk te maken, zijn de werkzaamheden overigens wel aangepast.

Bij de Westermeerdijk wordt 3000 ton steen gestort over een lengte van twee kilometer. Bij de Staversekade gaat het om 500 ton. De stenen worden per vrachtschip aangevoerd vanuit België en de werkzaamheden duren ongeveer twee weken, al kan dat bij harde wind langer gaan duren. De aannemer voert de werkzaamheden vanaf het water uit. Dit doet hij met materieel dat geschikt is voor ondiep water. Vooraf is de diepte van het water inzichtelijk gemaakt. Zo komt de aannemer niet voor verrassingen te staan.

Op de afbeelding is op de oranje stippellijn de zandstrook aangegeven. In de aan te brengen stortsteen komen vijf à zes openingen. Met de groene lijn is het niet-officiële strandje aangegeven. Ook hier komt een opening (bron: Zuiderzeeland).

Klein strandje
Op basis van een aantal vragen van inwoners en ondernemers om op enkele plekken waterrecreatie mogelijk te maken, zijn de werkzaamheden aangepast. Het gaat om een klein strandje aan de noordzijde van de strekdam van het officiële strand. Ook langs de 300 meter lange zandstrook richting het ‘watervalletje’ laat het waterschap een paar plekken open. Hierdoor is het op die plekken makkelijker om in het water te komen.

Waterveiligheid staat voorop
Het waterschap benadrukt echter dat de waterveiligheid van het achterliggende land voorop staat. “Daarom is het belangrijk om het land bij stormen goed te beschermen”, zegt een woordvoerder. “Stortstenen liggen in het water, vlak voor de dijk. Deze stenen wegen tussen de 60 en 300 kilo per stuk en kunnen krachtige golven breken. Een belangrijk onderdeel van de dijk. Het water bij het kleine strandje en de zandstrook is niet diep. Hierdoor zijn de golven op die plekken minder krachtig. Daarom wil het waterschap dit onder een aantal voorwaarden mogelijk maken.”

‘Dijkopzichters extra alert’
Als echter blijkt dat stortstenen op de open plekken toch nodig zijn, gaan deze plekken alsnog dicht, laat de woordvoerder weten. Hiervoor ligt bij iedere opening een hoeveelheid stortsteen die het waterschap meteen kan plaatsen. “De dijkopzichters zien hier het hele jaar op toe en zijn extra alert als er een stevige wind waait.”