De staat van sommige bruggen in Amsterdam is zo slecht dat ze kunnen bezwijken. (foto: Dietmar Rabich, Wikimedia Commons).

De staat van bruggen en kades in Amsterdam is nog slechter dan gedacht, blijkt uit recent onderzoek van de gemeente Amsterdam. Sommige bruggen staan zelfs op het punt van instorten. Vooral bij bruggen op houten palen moeten op korte termijn maatregelen worden getroffen. De onderzochte kades moeten bijna allemaal worden vernieuwd.

Wethouder Sharon Dijksma vertelde onlangs tegen AT5 dat de toestand van bruggen en kades nog slechter is dan eerder gedacht.  Van de 829 bruggen zijn er nog maar 21 volledig onderzocht. Tien bruggen zijn dusdanig slecht dat er direct maatregelen zijn getroffen. Voor de investeringen heeft de komende jaren 300 miljoen uitgetrokken, maar binnen de coalitie wordt al rekening gehouden met een bedrag van 2 miljard euro.

Bruggen kunnen bezwijken

Volgens Dijksma is de urgentie enorm. ‘We moeten scherp zijn. Eventueel bezwijken van een brug kondigt zich aan.’ Op de website schrijft de gemeente dat ze in de afgelopen jaren al meerdere keren hebben meegemaakt dat ze door de slechte staat van bruggen en kademuren acuut moesten handelen. We monitoren de situatie, maar kunnen nieuwe calamiteiten niet uitsluiten, is de boodschap.

Kades moeten worden vernieuwd

De staat van de kades is zo mogelijk nog dramatischer. Uit onderzoek naar de eerste tachtig kades met een hoog risicoprofiel kwam naar voren dat ze allemaal moeten worden vernieuwd, schrijft het Parool. Voor de kades geldt dat er nog 190 kilometer kademuur moet worden onderzocht. De gemeente geeft onder meer voorrang aan kademuren in de nabijheid van kwetsbare oude gietijzeren water- en gasleidingen.

Uitgesteld onderhoud

Volgens het Parool is er jarenlang te weinig geïnvesteerd in het onderhoud van bruggen en kades. Vanaf de jaren tachtig is er consequent op bezuinigd. ‘Elk stadsdeel was verantwoordelijk voor het eigen onderhoud, maar niet alle stadsdelen hadden de prioriteiten daar liggen. Ambtenaren die hun zorgen daarover naar buiten brachten, kregen te horen dat bestuurders het geld liever wilden uitgeven aan leefbaarheid of sociale zaken. Inmiddels valt het onderhoud van de bruggen direct onder de verantwoordelijkheid van het college van Burgemeester en Wethouders’, schrijft het Parool.