Waterschap De Dommel moest voor de rechtbank in Den Bosch verschijnen.(foto: Wikimedia Commons).

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste dinsdag 17 oktober in de rechtbank in Den Bosch 25.000 euro boete voor waterschap De Dommel. Het waterschap zou vorig jaar verschillende gaslekkages waarbij biogas vrijkwam in de energiefabriek in Tilburg te laat hebben gemeld.

Het Brabants Dagblad meldt dat het Openbaar Ministerie de boete eiste met de opmerking dat wie niet horen wil, maar voelen moet. Of de verschillende lekkages bij de energiefabriek gevaar hebben opgeleverd voor mens en milieu zal altijd onduidelijk blijven. Omdat De Dommel de lekkages destijds te laat gemeld heeft, kan dat ook niet meer worden vastgesteld. Volgens het OM is juist die nalatigheid het waterschap als overheidsinstantie te verwijten.

Te late meldingen
Uit meldingen aan de Omgevingsdienst blijkt dat er op 20 juli en op 23 juli 2016 lekkages zijn geweest door twee verschillende breuken in gasleidingen. Als gevolg is er een mix van giftige en stinkende gassen ontsnapt. De installatie werd stilgelegd en gerepareerd, maar de lekkages werden pas op 25 juli gemeld aan de Omgevingsdienst. En zo waren er op 4 oktober en 29 november ook lekkages en storingen die pas na een dag of enkele uren werden gemeld.

Moeizame samenwerking
Volgens het waterschap hebben de late meldingen alles te maken hadden met de lastige samenwerking met aannemer Heijmans uit Rosmalen. De aannemer was, volgens De Dommel, destijds verantwoordelijk voor de zogeheten sliblijn waar de lekkages ontstonden. Vorig jaar december zetten Heijmans en het Waterschap een streep door hun moeizame samenwerking bij de energiefabriek in Tilburg. Sindsdien is waterschap De Dommel eigenaar van de energiefabriek.

Opening Cambi-installatie
Vorige week nam waterschap De Dommel de eerste Cambi-installatie van Nederland officieel in gebruik. Door middel van thermische drukhydrolyse (TDH) kraakt het waterschap het zuiveringsslib om er in de vergister biogas mee op te wekken. Dit wordt ingezet voor stoom, elektriciteit en om autobrandstof van te maken.