Oasen wil betrokken blijven bij ontwerp en aanleg drinkwaterinstallaties

Om legionella te voorkomen zijn controles op drinkwaterinstallaties van groot belang, stelt drinkwaterbedrijf Oasen. In opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert het bedrijf daarom na oplevering alle nieuwbouw van prioritaire instellingen. De meeste winst is echter te behalen als het drinkwaterbedrijf ook wordt betrokken bij het ontwerp en de aanleg, stelt Oasen.

Bij de controle van nieuwe prioritaire instellingen – zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels, en zwembaden – kijkt het drinkwaterbedrijf of voldaan wordt aan de wettelijke regels rondom legionella bij de aanleg van drinkwaterinstallaties in de panden. Een drinkwaterinstallatie verkeerd aansluiten op brandschoon leidingwerk kan er immers voor zorgen dat alsnog een broeinest van bacteriën ontstaat, zoals bij legionella. Daarom is Oasen er een voorstander van om betrokken te blijven in de ontwerpfase en bij de aanleg van drinkwaterinstallaties.

Eerste beoordeling al bij aanvraag van een aansluiting
Frans van der Graaf, teamleider inspectie bij Oasen, licht toe: “Oasen onderzoekt al bij het aanvragen van een aansluiting of het zinvol is om bedrijven en instellingen te controleren bij het ontwerp. Bij bijvoorbeeld kleine winkeltjes zijn deze risico’s heel laag, maar bij appartementencomplexen en grote bedrijven zijn ze veel groter.”

NEN 1006 en Waterwerkbladen
“Onze inspecteurs bekijken de ontwerptekeningen van de drinkwaterinstallatie om te zien of het wordt aangelegd volgens de NEN 1006 en de Waterwerkbladen”, vervolgt Van der Graaf. “Wij vinden het belangrijk dat de nieuwe gebruiker of eigenaar een drinkwaterinstallatie overgedragen krijgt die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving en geen gevaar oplevert voor de gezondheid. Zo kunnen we voorkomen dat er achteraf onnodige kosten moeten worden gemaakt omdat de installatie na oplevering niet juist is aangelegd. Wij beoordelen het ontwerp op bijvoorbeeld bescherming tegen opwarming en we kijken of leidingen doorstromend zijn aangelegd om voldoende verversing te krijgen. Installateurs en bouwaannemers blijven nog steeds verantwoordelijk voor een drinkwaterinstallatie die voldoet aan de geldende richtlijnen. Als de installatie niet voldoet aan de geldende richtlijnen, dan zullen we uiteindelijk kunnen besluiten om geen drinkwater te leveren. Omdat er dan mogelijk gevaar is voor de gezondheid van de gebruikers, of vanwege het gevaar voor verontreiniging van het leidingnet.”

Bouwsector heeft te weinig oog voor legionellabesmetting
Begin september stelde het ISSO, het kennisinstituut voor installatietechniek, vast dat ontwerpers, bouwbedrijven, installateurs en beheerders van risicovolle installaties de bestaande wet- en regelgeving voor legionellapreventie onvoldoende naleven. Uit het ISSO-onderzoek bleek dat driekwart van alle gebouwen die in Nederland als risicovol worden bestempeld, op een bepaald moment een legionellabesmetting in de installaties heeft. ISSO stelde dat de bouw- en vastgoedsector onvoldoende aandacht heeft voor het voldoen aan de praktijkrichtlijnen voor veilige aanleg en beheer van leidingwaterinstallaties.