Legionellagevaar krijgt in de bouw te weinig aandacht

Volgens het RIVM overlijden jaarlijks twintig tot dertig mensen aan de gevolgen van legionellabesmetting. Zo’n driehonderd mensen raken per jaar besmet. Het ISSO, het kennisinstituurt voor installatietechniek, stelt dat er meer besmettingen te voorkomen zijn wanneer ontwerpers, bouwbedrijven, installateurs en beheerders van risicovolle installaties de bestaande wet- en regelgeving voor legionellapreventie naleven. Dat is nu nog onvoldoende het geval.

De bron van legionellabesmetting is volgens ISSO steeds vaker te vinden in koudwaterleidingen. Waterinstallaties met koud water raken opvallend vaker met legionella besmet dan warmwaterinstallaties – respectievelijk 88 en 29 procent. Dat is opvallend, stelt ISSO, aangezien de juiste groeitemperatuur van de legionellabacterie tussen de 25 en 50 °C ligt. De aandacht ging daarom lange tijd uit naar warmwaterinstallaties. Dat legionella toch voorkomt in koudwaterleidingen komt door ongewenste opwarming van koud water, doordat deze leidingen door warme leidingschachten lopen of te dicht naast verwarmingsleidingen liggen, stelt het kennisinstituut. Vaak komt dit door een verkeerd bouwontwerp. Verder wordt doorwarming bij mengkranen vrij vaak genoemd.

Onvoldoende aandacht voor de praktijkrichtlijnen
Uit het ISSO-onderzoek, gebaseerd op een enquête onder alle marktpartijen, blijkt dat driekwart van alle gebouwen die in Nederland als risicovol worden bestempeld, op een bepaald moment een legionellabesmetting in de installaties heeft. ISSO vindt dat de bouw- en vastgoedsector onvoldoende aandacht heeft voor het voldoen aan de praktijkrichtlijnen voor veilige aanleg en beheer van leidingwaterinstallaties.

Online informatieplatform voor aannemers
ISSO stelt dat dat architecten en aannemers legionellabesmetting ook als hun probleem moeten gaan zien. Bovendien is het nodig de kwaliteit van risicoanalyses en beheersplannen te verbeteren. Daartoe bepleit ISSO betere en praktische informatievoorziening via een online informatieplatform. Daar kunnen adviseurs, ontwerpers, aannemers, gebouweigenaren en installateurs dan terecht voor informatie over legionellapreventie. Het kennisinstituut wil er bovendien, liefst in samenwerking met Bouwend Nederland en de installatiebranche, voor zorgen dat gebouwen al in de ontwerpfase ‘legionellaproof’ zijn.

Het rapport ‘Onderzoek Drinkwaterveiligheid en Legionella: Waar en waarom gaat het mis?’