Ook Noord-Brabant krijgt vaker te maken met hevige neerslag en wateroverlast (foto: Jeroen Bezem).

De provincie Noord-Brabant verstrekt met ingang van 1 mei subsidies aan gemeenten voor het uitvoeren van klimaatstresstesten en voor het organiseren van klimaatadaptatiedialogen. Daarmee hoopt de provincie de gevolgen van klimaatverandering op lokaal niveau sneller aan te kunnen pakken.

De provincie heeft de ambitie om zo snel mogelijk ‘klimaatproof’ te worden en wil het gemeenten makkelijker maken daarin mee te gaan. Dat sluit aan bij het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), dat als doelstelling heeft dat alle gemeenten vóór 2020 een klimaatstresstest hebben uitgevoerd. Zo’n test onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering op vier klimaatthema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Ook worden kwetsbaarheden en kansen in kaart gebracht voor negen sectoren, zoals landbouw, gezondheid, veiligheid en infrastructuur, zoals beschreven in de Nationale Adaptatie Strategie (NAS).

Klimaatadaptatiedialoog
Daarnaast kunnen gemeenten (apart) subsidie aanvragen voor het organiseren van een ‘klimaatadaptatiedialoog’. Dit is het gesprek tussen een gemeente en partijen die actief zijn in de openbare ruimte, zoals waterschappen, woningcorporaties, GGD of rioleringsbedrijven. Samen kunnen zij analyseren welke aanpassingen nodig zijn om de gemeente klimaatbestendig te maken, en waar nieuwe kansen benut kunnen worden. Zo kan elke gemeente een eigen klimaatadaptatiestrategie ontwikkelen.

Informatiebijeenkomst en website
Per 1 mei kunnen alle Brabantse gemeenten (en samenwerkingsverbanden van gemeenten) subsidie aanvragen bij de provincie voor het uitvoeren van een gemeentelijke klimaatstresstest en de daaropvolgende fase van de klimaatdialoog. Op donderdag 26 april is er voor gemeenten in het provinciehuis in Den Bosch een informatiebijeenkomst over de subsidies. De provincie Noord-Brabant heeft inmiddels alle informatie over klimaatadaptatie verzameld op een nieuwe website: Klimaatportaal Brabant (www.klimaatadaptatiebrabant.nl).