Foto: vispassage bij Stevensweert (Waterschap Limburg)

De vispassage ‘Verlengde Oude Maas’ aan de oostzijde van de Molen- en Biltplas bij Stevensweert is in gebruik. Door te weinig stroming in de plassen in het stroomgebied van de Oude Maas kunnen vissen niet altijd de ingang vinden richting de Geleenbeek. Een nieuwe vispassage langs de Molen- en Biltplas moet daar verandering in brengen. Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat voerden het project uit, in samenwerking met gebiedsbeheerder Natuurmonumenten, zodat het gebied voldoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

De nieuwe vispassage is aangelegd in de bestaande natuur, zoveel mogelijk de op plek waar vroeger een beek stroomde. Door te weinig stroming in de plassen in het stroomgebied van de Oude Maas kunnen vissen niet altijd de ingang vinden richting de Geleenbeek. De nieuwe vispassage langs de Molen- en Biltplas moet daar verandering in brengen. De zogenoemde ‘Verlengde Oude Maas’ is een 2 km lange, nieuwe beek en stroomt licht slingerend van de noordzijde van de Biltplas naar de monding van de Oude Maas aan de zuidkant van de Molenplas.

Lokstroom

De vissen willen vanuit de Maas door de twee plassen en door de Oude Maas richting de Geleenbeek om zich voort te planten. Met de nieuwe vispassage weten de vissen beter welke kant ze op moeten doordat de lokstroom daar sterker is. De huidige plassen zijn zo groot dat de vissen de ingang van de Oude Maas niet altijd meer weten te vinden. Met name voor de kopvoorn en de barbeel is dit een probleem.

Damwanden voor stevigheid

Omdat de vispassage in het stroomgebied van de Maas ligt, zorgt het water van de Maas bij hoge afvoeren voor de nodige kracht. Daarom zijn er damwanden gebruikt voor het maken van de in- en uitstroomvoorziening. Eerder was gepland om de voorzieningen met beton, palen en stortsteen te kunnen maken. De damwanden voorkomen dat er uitholling of wegspoeling kan plaatsvinden. Ze zorgen dus voor extra stevigheid én zekerheid.

Video

Bekijk onderstaande video van de aangelegde vispassage. Op zondag 29 januari 2023 is er een open middag voor iedereen die kennis wilt maken met het heringerichte gebied.