Het gemaal Winsemius bij Brielle perst vanuit het Brielse Meer water naar Delfland onder de Nieuwe Waterweg door. Op de foto staan Lies Struik van Waterschap Hollandse Delta, Ingrid ter Woorst van Hoogheemraadschap Delfland en Eric van der Schans van het Havenbedrijf in Rotterdam. Achter hen is het type buis zichtbaar waarvan gebruik wordt gemaakt om Delfland te voorzien van zoetwater. (foto: Waterschap Hollandse Delta).

Het Brielse Meer krijgt zoetwater via het inlaatpunt Bernisse. Dit inlaatpunt is kwetsbaar voor zoutindringing en door klimaatverandering neemt de verzilting toe. Het Havenbedrijf Rotterdam, Waterschap Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van Delfland willen daarom bij Spijkenisse een tweede zoetwaterinlaatpunt realiseren.

Deze afspraak is vastgelegd in de nieuwe overeenkomst Zoetwaterleverantie Brielse Meer/Bernisse die onlangs door de waterschappen en het Havenbedrijf Rotterdam is ondertekend. De overeenkomst regelt de onttrekking van zoet water uit het Brielse Meer voor de levering aan het haven- en industriegebied en de beide waterschappen. De nieuwe overeenkomst is een actualisering van een eerdere overeenkomst uit 1988.

Afspraken
Het gaat om afspraken die in het verleden zijn gemaakt over de verdeling van zoet water uit het watersysteem dat wordt gevormd door de Bernisse, het Brielse Meer en het Voedingskanaal. Bij de inrichting van het gebied is eind jaren ’80 het belang van zoet water al onderkend voor de regio Voorne-Putten, de economische bedrijvigheid van het havengebied en het (zuidelijke) gebied van het Hoogheemraadschap Delfland.

Functies van zoetwater
Het Havenbedrijf Rotterdam, Waterschap Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben zoet water nodig voor de bestrijding van verzilting en beregening, proceswater voor de industrie en vernatting ter voorkoming van inklink van veenkades en veengebieden. In de overeenkomst is de verdeling vastgelegd van de beschikbare hoeveelheden zoet water die ingelaten kunnen worden. Tevens is een verdeling van de beheerskosten vastgelegd en wie waarvoor verantwoordelijk is.