Het boek 'Het gebouw als watermachine' biedt concrete handvatten voor het ontwerp van klimaatbestendige gebouwen.

De Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus (BNA) presenteerde onlangs het boek Stad x klimaat – Het gebouw als watermachine. In de studie Stad x klimaat is gekeken welke rol gebouwen kunnen spelen bij klimaatadaptatie. In boek het gebouw als watermachine zijn 2,2 miljoen sociale huurwoningen in Nederland onder de loep genomen.

Tijdens een digitale boekpresentatie op 22 juni in Pakhuis de Zwijger gaf meteoroloog Gerrit Hiemstra het woord aan Barbara Sluimers, conceptontwikkelaar bij Ymere en Kasper Spaan adviseur klimaatadaptatie en ruimtelijke ontwikkeling bij Waternet. In een korte film zijn de ontwerplocaties, teams en projectpartners in beeld gebracht.

Stappenplannen

In het boek worden vijf testlocaties in Amsterdam, Rotterdam en Zwolle belicht. Er zijn ook concrete stappenplannen voor klimaatbestendige gebouwen en hun directe omgeving opgenomen. Het boek wil inspiratie en handvatten voor woningbouwcorporaties of gemeenten bieden.