Wetsus maakt deel uit van het NEW-consortium.
Wetsus is gevestigd op de Watercampus. (foto: Gouwenaar/Wikimedia Commons).

Het Netherlands Enabling Watertechnology (NEW), een consortium bestaande uit Wetsus, Rijksuniversiteit Groningen, Deltares en Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland (NOM), krijgt 8 miljoen euro van de overheid voor het stimuleren van startups in de watertechnologie. Speerpunt is water- en grondstoffenhergebruik.

Het kabinet trekt in totaal 24 miljoen euro uit voor startups die kunnen groeien dankzij kennis uit onderzoek. Het gaat om drie samenwerkingen tussen innovatieve bedrijven, universiteiten, andere kennisinstellingen en (durf)investeerders op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), medische- en watertechnologie. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) publiceerden de uitkomst van de tweede tender van de zogenoemde Thematische Technology Transfer-regeling (TTT) 23 maart.

Slagingskans vergroten

“Dit was een ontbrekend stukje in de innovatieketen”, zegt Jantienne van der Meij, Liaison Officer bij Wetsus/WaterCampus Leeuwarden op het online platform innovationorigins. Zij verwacht dat met de financiële ondersteuning vanuit het NEW-fonds meer goede ideeën van startups uiteindelijk de markt zullen halen. “Het vraagt kennis en expertise om een goed idee door te ontwikkelen tot een succesvol watertechnologisch product of een start-up”, zegt Van der Meij. “Het ontwikkelen van een innovatie tot een product dat gereed is voor de markt vraagt daarnaast ook om een financiële investering. Door kansrijke starters te begeleiden en te verbinden met het fonds wordt de slagingskans van deze starters vergroot.”

Goed voorbeeld

De Nederlandse TTT-regeling werd recent nog door de Europese Commissie uitgeroepen als een voorbeeld op het gebied van kennisoverdracht. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) selecteerden de drie consortia die een bijdrage hebben gekregen.