Nereda-pilotinstallatie met continue doorstroming in gebruik genomen

Op 29 maart is de pilotinstallatie voor op Nereda gebaseerde korrelslibtechnologie op awzi Harnaschpolder in Den Hoorn officieel in gebruik genomen. In de pilotopstelling worden procescondities ontwikkeld en getest die nodig zijn om korrelslib te vormen in een zuivering met continue doorstroming. Als de pilot slaagt, wordt deze technologie waarschijnlijk voor meerdere bestaande afvalwaterzuiveringen toepasbaar.

De pilot en het onderzoek zijn een samenwerkingsproject van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland, Delfluent Services, de TU Delft, Evides Industriewater en Royal HaskoningDHV.

Lager energieverbruik en waardevolle grondstof
Volgens professor Mark van Loosdrecht (TU Delft), bedenker van de Nereda-technologie, levert een continu korrelslibproces naar verwachting een beduidend lager energieverbruik op. Bovendien kan een waardevolle grondstof worden gewonnen: alginaatachtige polymeren. Van Loosdrecht doet al enige jaren onderzoek naar de ontwikkeling van een continue korrelslibvariant en de productie van alginaat uit korrelslib. Het voordeel van een continuvariant is dat deze eenvoudig is in te passen in bestaande continuzuiveringen zoals awzi Harnaschpolder. De bekende Nereda-reactor is namelijk een batchreactor en dus niet een-op-een inzetbaar bij een continuzuivering.

De Nereda-technologie
Bij een gangbare afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaat het zuiveringsproces uit verschillende opeenvolgende stappen. Het te zuiveren afvalwater moet daarvoor door de hele installatie worden gepompt. Bij een Nereda-reactor komt vuil afvalwater in de tank met korrelslib. De massa wordt vervolgens belucht en gemengd en de bacteriën doen hun werk. Als het korrelslib na het beluchten bezinkt, kan schoon effluent uit de tank worden gepompt.

Zeer compact
Bijzonder aan het Nereda-proces zijn de slibkorrels (bacteriemassa). In een gangbaar zuiveringsproces zweven slibvlokken in het water en het bezinken van de vlokken in het gezuiverd afvalwater vraagt tijd. Daarvoor gaat het water naar een speciale nabezinktank. Nereda-korrels bezinken veel sneller en dat kan in dezelfde tank als waarin het zuiveringsproces plaatsvindt. De slibkorrels kennen door hun opbouw een zuurstofrijke buitenkant en een zuurstofarme kern. In feite zitten er dus verschillende zuiveringscondities in één korrel, waar in een gangbare zuiveringsinstallatie het zuurstofrijke en het zuurstofarme proces in verschillende stappen plaatsvinden. Dat alles maakt het Nereda-proces zeer compact. Als dit proces ook in een continuzuivering is toe te passen, betekent het dat bestaande onderdelen van de zuiveringsinstallatie vrijkomen, zodat de capaciteit kan worden vergroot en/of ruimte vrijkomt voor nabehandeling ter verbetering van de kwaliteit van het effluent.

Doorontwikkeling naar water-, energie- en grondstoffenfabriek
Voor Delfland is het zuiveren van afvalwater een belangrijke taak. De Nereda-technologie is voor het hoogheemraadschap een cruciaal element in de doorontwikkeling van awzi Harnaschpolder naar een water-, energie- en grondstoffenfabriek. Deze pilot past immers helemaal in deze ambitie: niet alleen zuiveren, maar ook het herbruikbaar maken van grondstoffen en water. Met zo een zo laag mogelijk energieverbruik.