India kampt met zware watervervuiling (foto: Flickr).

Na een kleinschalige succesvolle pilot om met verschillende technieken het extreem vervuilde water van de Barapullah Drain in India te reinigen, komt er nu een grootschalige pilotinstallatie. Dat verwacht Merle de Kreuk, hoogleraar Environmental Technology aan de TU Delft, en leider van het programma LOTUS-HR, een samenwerking tussen NWO en het Department of Biotechnology (DBT) van de Indiase overheid.

Oude waterafvoerstelsels van vroeger (drains) zijn in de Indiase megasteden van vandaag open riolen. En dat terwijl de bevolking steeds verder toeneemt en schoon water schaarser wordt. Via het multidisciplinaire samenwerkingsproject LOTUS HR onderzoekt TU Delft hoogleraar Environmental Technology Merle de Kreuk met Nederlandse en Indiase partners technologieën om het water te zuiveren.

Overzicht van de verschillende zuiveringsstappen (illustratie: TU Delft).

Sinds de start van het project in 2017 is er volgens De Kreuk al veel gerealiseerd. Zo zijn er in de pilotinstallatie (capaciteit 100 liter per dag) bij de Barapullah Drain in Delhi, verschillende zuiveringsstappen getest. “De eerste stap bestaat uit een anaerobe voorbehandeling, gekoppeld aan lokaal geproduceerde goedkope membranen of een dissolved air flotation-installatie. Vervolgens gaat het water in de tweede stap door een speciaal vital filter, waar bloeiende planten op gekweekt worden, om uiteindelijk in een algenreactor terecht te komen.” Bij iedere processtap voeren Nederlandse en Indiase wetenschappers onderzoek uit naar vragen die uit de pilot naar voren komen.

Grotere pilotinstallatie
De testen zijn volgens De Kreuk goed verlopen. Daarom willen de betrokken partijen nu een grotere pilotinstallatie met een capaciteit van 10 m3 per dag gaan bouwen met dezelfde en verder ontwikkelde technologieën als in de kleine pilot. De installatie wordt nu ontworpen om financiering aan te kunnen vragen bij de Indiase overheid. Het doel van de installatie is om lokaal herbruikbaar water te maken, dat geaccepteerd en ook veilig is. Antibiotica resistentie en pathogenen verwijdering is hierbij een groot aandachtspunt. De Indiase universiteit heeft een high-tech analytisch lab geopend ter ondersteuning van het onderzoeksprogramma. Uiteindelijk moet de zuiveringskennis schaalbaar zijn, zodat die inzetbaar is om afvalwater lokaal te zuiveren en de drains weer hun functie als schone afvoer van regenwater terug te geven.

Lees hier meer over het project