Door investeringen in aandelen van bedrijven die actief zijn in waterschaarse gebieden kan het vermogen van financiële instellingen fors dalen (foto: Twitter).

Veel vestigingen van ondernemingen in de aandelenportefeuilles van Nederlandse financiële instellingen bevinden zich in gebieden met hoge of extreem hoge waterschaarste. In deze gebieden is de kans het grootst dat schaarste omslaat in tekorten, waardoor bedrijfsfaciliteiten niet of beperkt kunnen functioneren. Dat meldt de Nederlandsche Bank in een recent verschenen rapport.

De Nederlandsche Bank heeft als eerste centrale bank ter wereld financiële instellingen doorgelicht op ecologische risico’s. In de eerste plaats is de wereldwijd afnemende beschikbaarheid van zoet water onder de loep genomen. Dat door bevolkingstoename en economische groei een groot deel van de aarde en bevolking te kampen zal krijgen met schaarste, is al langer bekend.
Nieuw is dat de Nederlandsche Bank heeft uitgezocht dat Nederlandse financiële instellingen minimaal 97 miljard euro hebben geïnvesteerd in aandelen van bedrijven die actief zijn in gebieden met extreem hoge waterschaarste, zoals China, Australië en Qatar. Wanneer die schaarste omslaat in tekorten, kunnen bedrijfsfaciliteiten niet of beperkt functioneren. Ook bestaat er de kans dat overheden watergebruik strenger gaan reguleren. Hierdoor lopen de investeringen van instellingen volgens de Nederlandsche Bank een verhoogd risico.

Pensioenfondsen
De Nederlandse financiële sector heeft beleggingen van 83 miljard euro in aandelen van bedrijven in gebieden met extreem hoge waterschaarste. Dat is zo’n 17 procent van het totale aandelenbezit. Omdat pensioenfondsen relatief veel aandelen bezitten komt 94 procent van bovenstaande blootstelling voor rekening van pensioenfondsen. De blootstelling van de aandelenportefeuilles voor verzekeraars en banken is met 3,9 procent respectievelijk 2,1 procent beperkt.
Wanneer deze analyse wordt toegespitst op sectoren waarvoor water van groot belang is, zoals landbouw, mijnbouw en energieopwekking, blijft de blootstelling volgens de Nederlandsche Bank significant met 38 miljard euro aan bedrijven die in gebieden opereren met extreem hoge waterschaarste.

Vooruitblik
Naast de huidige waterschaarste kijkt de Nederlandsche Bank op basis van waterschaarste-projecties van het World Resources Institute (WRI) voor 2040 ook vooruit. Bij ongewijzigd waterbeleid en ongewijzigde portefeuillesamenstelling neemt de blootstelling naar gebieden met extreem hoge waterschaarste toe naar 91 miljard euro. De leningen van banken aan het grootbedrijf zijn voor 14 miljard euro blootgesteld aan gebieden met extreme waterschaarste. De uitzetting van banken aan bedrijfsleningen (ruim 810 miljard) euro is vele malen groter dan aan aandelenbeleggingen (ruim 13 miljard euro).

Lees hier het persbericht