afvalwaterinjectie
Injecteren van productiewater in lege gasvelden in Twente (foto: NAM).

NAM onderzoekt op welke van de vijftig NAM-locaties in de buurt van Schoonebeek een testfaciliteit voor waterzuiveringstechnieken kan worden aangelegd. Met deze testfaciliteit kunnen geïnteresseerde ondernemingen hun waterzuiveringstechnieken testen met echt productiewater. NAM wil ruimte maken voor onderzoek, maar zal de bedrijven niet voor hun onderzoek betalen.

Eventuele projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie via het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Watertechnologie. Volgens Kirsten Smit-Mollema zorgt de NAM voor een bypass van afvalwater en voor de benodigde vergunningen. “Alles moet eerst worden afgestemd met Staatstoezicht op de Mijnen (SODM)”, laat de woordvoerster weten. Zij durft nog niet te zeggen wanneer de testfaciliteit er zal komen.

Veel belangstelling
Volgens Smit-Mollema zijn er een aantal bedrijven geïnteresseerd om aan de slag te gaan met het zuiveren van het zeer zoute afvalwater dat vrijkomt bij de boringen naar olie en gas. Het water is vier maal zo zout als zeewater en het zout dat kan worden teruggewonnen is niet geschikt voor gebruik. Bijvoorbeeld om mee te strooien. Tot op heden blijkt het zuiveren van het afvalwater teveel energie te kosten, waardoor afvalwaterinjectie in lege gasvelden de beste oplossing blijft.

Opschalen
Het voordeel van de testfaciliteit is dat bedrijven door de aanwezigheid van echt productiewater hun technologie beter kunnen testen. Smit-Mollema: “Wellicht lukt het een aanbieder wel om honderd liter per dag te zuiveren, maar geldt dat ook voor 3.000 kuub? Opschalen zal via de nieuwe testfaciliteit geen probleem zijn. Waterzuiveringsbedrijven kunnen direct laten zien wat ze kunnen. Voor hen is er ook een groot belang, want als ze in hun missie slagen, hebben ze direct een grote opdracht.”

Afvalwaterinjectie
Onlangs nog liet minister Eric Wiebes van Economische Zaken aan de Tweede Kamer weten dat afvalwaterinjectie in oude boorputten nog steeds de meest geschikte verwerkingsmethode na olie-of gaswinning is. In een brief reageert hij vrijdag 8 februari op vragen van Tweede Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Tom van der Lee (GroenLinks).

Nieuwe waterzuiveringstechnieken
Eind december publiceerde adviesbureau Royal HaskoningDHV een onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van waterzuiveringstechnieken. Dat onderzoek wees uit dat er op dit moment nog geen geschikte zuiveringstechniek beschikbaar is. In het rapport wordt wel verwezen naar het kristallisatieproces MaxH2O, dat op termijn voor de NAM een goedkopere optie zou kunnen zijn.

Rossum
Op dit moment wordt het productiewater dat meekomt uit de diepe ondergrond van Schoonebeek, via een pijpleiding van 70 kilometer teruggebracht in de ondergrond van Twente. Dat gebeurt in een leeg gasveld in Rossum. NAM injecteert sinds 2011 het zoute productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek in enkele voormalige gasvelden in Twente. Sinds september 2016 vindt onder protest van een aantal inwoners alleen nog waterinjectie plaats in Rossum-Weerselo.