Molen Oudegein wordt weer maalvaardig gemaakt

De gemeente Nieuwegein, Stichting De Utrechtse Molens en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben een convenant gesloten voor Park Oudegein in Nieuwegein. Onderdeel daarvan is dat molen Oudegein weer maalvaardig wordt gemaakt, zodat deze kan malen voor de verbetering van de waterkwaliteit. De verwachting is dat medio 2019 met de herstelwerkzaamheden van de molen gestart wordt.

Bezoekers van het Natuurkwartier in Nieuwegein kunnen dan genieten van een 350 jaar oude werkende wipwatermolen. Zo’n wipwatermolen werd vanaf de vijftiende eeuw in Nederland meestal gebruikt als poldermolen, om een polder droog te houden. In zijn nieuwe functie gaat molen Oudegein vooral zorgen voor een betere waterkwaliteit.

Onderdeel van groter plan
In tijden van droogte moet het waterschap extra water doorvoeren van het Amsterdam-Rijnkanaal en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel, om het westen van Nederland van zoet water te voorzien. Door de klimaatverandering is de verwachting dat dit in de toekomst vaker en langduriger zal moeten gebeuren. Daarom moet het watersysteem aangepast worden, om extra doorvoer mogelijk te maken. Het project Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) voorziet daarin. In Park Oudegein wordt in het kader van dat project de waterafvoer verhoogd en tegelijkertijd de waterkwaliteit verbeterd.

Burgerinitiatief kwam op het juiste moment
Het herstellen en maalvaardig maken van de molen Oudegein bleek mooi in dat plan te passen. Het idee van het herstel van de molen komt voort uit een burgerinitiatief van de werkgroep Molen Oudegein. Vervolgens hebben Stichtse Rijnlanden, de gemeente Nieuwegein en Stichting De Utrechtse Molens dat idee opgepikt en gekoppeld aan de plannen om de watersituatie in Park Oudegein te verbeteren. Samen gaan die partijen ervoor zorgen dat de oude wipmolen weer gaat malen.