zand Scheveningen
Mogelijk is er bij Scheveningen extra zandsuppletie nodig (foto: Joachim Druwe/Pixabay).

Bij de beoordeling van de waterkering bij Scheveningen merkte het Hoogheemraadschap van Delfland op dat de hoeveelheid zand voor de ‘dijk-in-boulevard’ afneemt. Het heeft dat gemeld bij Rijkswaterstaat en samen bekijken zij of een extra zandsuppletie nodig is. Normaliter zou een suppletie eens in de vijf jaar moeten volstaan en de laatste was in het najaar van 2019.

De boulevard van Scheveningen is er niet alleen om te flaneren, maar beschermt het achterland ook tegen de zee. Het ontwerp is van de Spaanse architect De Solà Morales. Hij ontwierp de boulevard met verschillende hoogteniveaus die voetgangers, fietsers en automobilisten van elkaar scheiden en maakte daarbij gebruik van natuursteen, klinkers, groenstroken en schelpenasfalt. Omdat de zeewering zich ín de boulevard bevindt, mogen de losse onderdelen van de boulevard niet zwaarder zijn dan 700 kilo of ze moeten uit elkaar kunnen vallen in kleine onderdelen. Anders kan de boulevard bij een zware storm de dijk beschadigen. De boulevard is begin april 2013 opgeleverd.

Eens in de twaalf jaar
Het Hoogheemraadschap van Delfland toetst de waterkering eens in de twaalf jaar met een door het Rijk vastgesteld Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium. Recent is het vijf kilometer lange traject van het Zwarte pad tot en met de haven onder de loep genomen. Delfland stelde vast dat het traject voldoet aan de veiligheidsnormen, maar dat de hoeveelheid zand voor de dijk-in-boulevard afneemt. Dat was reden om contact op te nemen met Rijkswaterstaat.

Kustlijnzorgprogramma
Bijna de hele Nederlandse kust is opgenomen in het kustlijnzorgprogramma van Rijkswaterstaat. “Ieder jaar wordt gemeten hoe de kust zich ontwikkelt, of er nog voldoende zand aanwezig is (basiskustlijn) en zo nee, wat dan de maatregelen zouden moeten zijn”, zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. “Scheveningen staat inderdaad weer op de kaart omdat de kustlijn hier erodeert en de kans is dat er op termijn te weinig zand aanwezig is. In overleg met Delfland – dat verantwoordelijk is voor de dijk – bekijken we of en wanneer een suppletie nodig is. De planning hiervoor is nog niet bekend.”

Meer erosie
Rijkswaterstaat maakt zich nog geen zorgen over het feit dat er relatief kort na de laatste suppletie nu mogelijk weer een nodig is. “Bij een ‘uitbouw’ zoals bij de boulevard is gebeurd, is altijd meer erosie”, zegt de woordvoerder. “Momenteel loopt de consultatie voor de actualisatie van het suppletieprogramma 2020-2023.” Daarin zal Scheveningen worden meegenomen.

Langetermijnvisie
Delfland meldt dat werken aan een veilige kust nooit klaar is: “De zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het gebruik van het land achter de kust verandert. Samen met de gemeente Den Haag werken we aan een langetermijnvisie voor de kust bij Scheveningen. Want hoewel de dijk-in-boulevard de komende decennia voldoet, moeten wij nu al nadenken en plannen maken voor de periode daarna.”