Minister Cora van Nieuwenhuizen ziet geen reden om het gebruik van granuliet stop te zetten. (foto: Infrastructuur en Waterstaat).

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar milieuhygiënische aspecten van het granuliet dat is toegepast in het project ‘Over de Maas’. Daaruit blijkt dat het toepassen van granuliet geen schadelijke gevolgen heeft voor de milieukwaliteit en de leefomgeving. Dat schrijven minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en minister voor Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven donderdag 5 maart in een brief aan de Tweede Kamer.

De ministers vinden het vervelend dat er na een uitzending van het televisieprogramma Zembla over het gebruik van granuliet in het verondiepingsproject ‘Over de Maas’ onrust is ontstaan. In de uitzending bleek dat de top van Rijkswaterstaat de stort van granuliet doordrukte, nadat inspecteurs een verzoek daartoe hadden afgewezen. Het granuliet is afkomstig van het bedrijf Bontrup, dat graniet gebruikt voor de aanleg van asfaltwegen in Nederland. Bij de verwerking van deze bouwstof komt granuliet als afvalstof vrij.

Review door nieuw bureau

Van Veldhoven: ‘Ik begrijp de onrust en dat is vervelend. Daarom zal – om onrust bij omwonenden weg te nemen – in overleg met de provincie en de gemeente een review uitgevoerd worden, door een niet eerder bij dit dossier betrokken bureau, naar de milieukwaliteit van granuliet.’ De ministers zullen de Tweede Kamer daar later over informeren.

Stopzetten is niet mogelijk

In het Algemeen Overleg Leefomgeving van 20 februari beloofde van Veldhoven ook de juridische mogelijkheden te onderzoeken om lopende projecten voor het verondiepen van plassen stop te zetten. Uw Kamer heeft verzocht na te gaan welke mogelijkheden er zijn om een project stop te zetten. Volgens de ministers kan een lopend project alleen worden stopgezet als niet aan de wettelijke eisen wordt voldaan. ‘Daarvan is in dit geval geen sprake’, stelt zij in haar brief.

Handhaven is niet nodig

Gezien de uitkomsten van de verificatieonderzoeken en omdat de toepassing conform de regels plaatsvindt, is er ook geen gegronde reden om handhavend op te treden en het toepassen van granuliet in Over de Maas als bevoegd gezag stop te zetten. Ondanks deze feiten, zal wellicht niet alle onrust die omwonenden ervaren wegnomen kunnen worden. Inmiddels hebben gesprekken met de gemeente plaatsgevonden.