Als de spoedprocedure naar wens verloopt, zou digitale besluitvorming half april mogelijk moeten zijn. (foto: Pixabay).

De ministerraad heeft 27 maart ingestemd met het wetsvoorstel digitale besluitvorming. Doel van dit wetsvoorstel is dat gemeenten, provincies en waterschappen tijdelijk de mogelijkheid krijgen om naast digitale beraadslaging ook digitaal besluiten te nemen. De spoedwet gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Als het een beetje meezit, zou de invoering van de wet rond half april mogelijk zou zijn.

Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken schreef eerder aan de Tweede Kamer dat het met het oog op de vele gewichtige maatschappelijke opgaven van groot belang is dat het openbaar bestuur zoveel mogelijk blijft functioneren. Ook de Unie van Waterschappen uitte haar zich zorgen over de continuïteit van de besluitvorming in de algemene besturen van de waterschappen door de coronacrisis. Daarom pleitte voorzitter Rogier van der Sande eerder in een brief aan minister Knops van binnenlandse zaken om zo snel mogelijk digitale besluitvorming mogelijk te maken.

Digitaal stemmen

Nu is het zo dat algemeen besturen wel digitaal mogen overleggen, maar dat ze niet digitaal mogen besluiten, legt strategisch adviseur Herman Havekes op de website van de Unie van Waterschappen uit. Havekes: “Nu besturen door de coronacrisis niet bij elkaar kunnen komen, is digitaal stemmen de enige mogelijkheid om grote projecten door te laten gaan. Veel besluiten kunnen immers niet worden uitgesteld.”

Belangrijke besluiten

Volgens Havekes besluiten de algemeen besturen in deze periode van het jaar over bijvoorbeeld begrotingen, kredieten voor belangrijke projecten. Denk aan de bouw van een nieuwe rioolwaterzuivering of een gemaal. “Dat is belangrijk voor de markt, om de economie draaiende te houden”, zegt Havekes. “En bovendien: als je een week niets doet in ons laaggelegen land, dan staat er over een maand een halve meter water op straat. Daarom is het nu extra belangrijk dat er besluiten genomen kunnen worden.”

Openbaar via livestream

De vergaderingen van de algemeen besturen moeten aan een aantal regels voldoen. Zo moeten de vergaderingen openbaar zijn: er moet dus publiek aanwezig kunnen zijn. “Digitale vergaderingen worden dus gehouden via een livestream, zodat iedereen de vergadering online kan volgen”, zegt Havekes. “Voor dagelijks besturen verandert er overigens niets. Zij mochten al digitaal beslissingen nemen.”