Algemene besturen kunnen niet meer fysiek vergaderen door de coronacrisis (foto: (foto: Paul Diks / waterschap Vallei en Veluwe).

De Unie van Waterschappen maakt zich zorgen over de continuïteit van de besluitvorming in de algemene besturen van de waterschappen door de coronacrisis. Daarom vraagt voorzitter Rogier van der Sande in een brief aan minister Knops van binnenlandse zaken om zo snel mogelijk digitale besluitvorming mogelijk te maken.

De op 23 maart aangekondigde maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, leiden ertoe dat algemene besturen niet meer fysiek kunnen vergaderen. Besluitvorming kan niet meer plaatsvinden, waardoor belangrijke projecten vertraging zouden kunnen oplopen.

De Vereniging van Griffiers pleitte afgelopen vrijdag al in een brief aan minister Knops om op korte termijn digitale besluitvorming mogelijk te maken. De Unie van Waterschappen sluit zich hierbij aan. Ook bij de waterschappen komt de continuïteit van de besluitvorming momenteel namelijk in de knel door de coronacrisis. Dat geldt overigens nadrukkelijk ook voor de gemeenschappelijke regelingen waaraan zij deelnemen.

Bestaande wet- en regelgeving biedt geen oplossing

Van der Sande constateert in de brief dat de bestaande wet- en regelgeving – in het bijzonder de Waterschapswet – geen passende oplossing aanreikt voor deze uitzonderlijke situatie. Daarom doet de voorzitter een klemmend beroep op Knops om digitale besluitvorming, zo nodig met toepassing van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken. Uiteraard gelden daarbij onverkort de vereisten van openbaarheid. Een andere optie is wellicht het mogelijk te maken dat in deze uitzonderlijke situatie het dagelijks bestuur tijdelijk de bevoegdheden van het algemeen bestuur van een waterschap uitoefent.