Volgens Van Nieuwenhuizen moet Reach, naast toxiciteit en persistentie van chemicaliën, meer aandacht schenken aan mobiliteit (foto: Tweede Kamer).

Nederland ondersteunt een Duits initiatief om binnen de Europese Reach-verordening over de productie van en handel in chemische stoffen, criteria te ontwikkelen voor stoffen die de drinkwaterkwaliteit beïnvloeden. Met name mobiele, makkelijk, oplosbare stoffen. Dit schrijft minister Van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer, vooruitlopend op het halfjaarlijkse overleg over alle politieke waterdossiers.

Volgens Van Nieuwenhuizen moet Reach, naast toxiciteit en persistentie van chemicaliën, meer aandacht schenken aan mobiliteit. Vooral mobiele stoffen die makkelijk in water oplossen zijn moeilijk te verwijderen in waterzuiveringsinstallaties.

GenX-stoffen en pyrazool
Het debat over Reach zal een belangrijk onderdeel zijn van de discussie over de aanpak van lozingen als Genx-stoffen en pyrazool. Deze stoffen staan niet op de Reach-lijst en vallen daardoor buiten lozingsvergunningen. Nederland heeft hiervoor inmiddels al de nieuwe aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) geïntroduceerd, waarmee vergunningverleners – vooruitlopend op studies naar de precieze gevaren – toch al eisen kunnen stellen aan het lozen van dergelijke ZZS-stoffen.

Angel uit het debat over Varik Heesselt
In haar brief aan de Tweede Kamer geeft minister Van Nieuwenhuizen op nog zes andere onderwerpen aan hoe ze zich in het Kamerdebat zal opstellen. Een daarvan is het rivierenbeleid en de omstreden nevengeul in de Waal bij Varik-Heesselt. Opvallend is dat de minister hier de angel al uit het debat haalt, door te stellen dat ze het meerderheidsadvies van de regionale stuurgroep Varik-Heesselt volgt. Daarmee neemt ze op nationaal niveau de dijkversterkingsvariant over, en niet de eerder geplande nevengeul.

Ketenaanpak medicijnresten
De andere onderwerpen die Van Nieuwenhuizen in haar Kamerbrief aanhaalt, zijn de waterkwaliteit en de voortgang bij het overleg over de ketenaanpak medicijnresten. De minister meldt stappen in de zorgsector bij het beperken van röntgencontrastmiddelen en verbeteringen bij ziekenhuizen. Ook meldt ze eerste stappen bij waterschappen, die hun rwzi’s gaan aanpakken. Verder komen in de brief aan bod de ecologie van de grote wateren, het IJsselmeergebied, kust en zee en klimaatadaptatie.

Het halfjaarlijkse Algemeen Overleg Water vindt plaats op 28 juni vanaf 18.00 uur en is rechtstreeks te volgen via de website van de Tweede Kamer.

De brief van minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer is hier te vinden.