Minister start onderzoek naar legionellaverspreiding door biologische waterzuiveringen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er een onderzoek komt naar de verspreiding van de legionellabacterie in biologische waterzuiveringsinstallaties. Dit naar aanleiding van Kamervragen van 50-Plus en de PvdD.

Kamerleden Van den Brenk (50 Plus) en Van Kooten-Arissen (PvDD) hebben eind september vragen gesteld aan het kabinet over het gebrek aan inspectie op biologische waterzuiveringen. Uit een publicatie in het Brabants Dagblad bleek namelijk dat er in Nederland 200 biologische waterzuiveringen niet worden geïnspecteerd als mogelijke bron van legionella, terwijl er mogelijk wel risico’s op verspreiding bestaan.

Extra toezicht
In Brabant raakten de afgelopen jaren 123 mensen besmet met legionella waarvan er elf zijn overleden. De besmettingshaarden werden gevonden bij de vleesverwerkende bedrijven Vion en Rendac. Van den Brenk en Van Kooten-Arissen vroegen de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Medische Zorg en Binnenlandse Zaken om opheldering en pleiten voor extra toezicht.

Geen normen
De minister laat weten dat directe verspreiding van de bacterie over grotere afstand vanuit een waterzuiveringsinstallatie nog niet eerder was aangetoond. Daarom zijn er volgens haar geen normen voor legionella bij waterzuiveringsinstallaties waarop controle kan plaatsvinden. De minister laat nu onderzoek doen naar alle tweehonderd biologische waterzuiveringsinstallaties in Nederland. Gekeken wordt of daar ook installaties zijn die een gezondheidsrisico met zich mee brengen en wat daaraan gedaan kan worden.

Lees hier de Kamerbrief