Minister Schultz schrapt Adviescommissie Water

Demissionair minister van Infrastructuur en Milieu Schultz heft de Adviescommissie Water per 1 januari 2018 op. De regering wil het aantal adviesraden verminderen en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) zal in de toekomst de wateradviezen meenemen. Dit besluit van de minister is op 30 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Minister Schultz van Haegen heeft haar besluit op 19 juni aan de leden van de Adviescommissie Water toegelicht. Volgens de bewindsvrouw staat in het nieuwe omgevingsbeleid de integrale benadering van omgevingsvraagstukken centraal. Daarom kan de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur de advisering over water in de nabije toekomst vanuit een integrale benadering overnemen.

Team
De Adviescommissie Water bestaat op dit moment uit acht leden. Hans van der Vlist is voorzitter van de commissie die tot op heden gevraagd en ongevraagd met wateradviezen kon komen. Hij was de opvolger van Prins Willem-Alexander die negen jaar lang de functie van voorzitter vervulde. De overige leden zijn Ineke Bakker van de gemeente Rotterdam, Hans Bressers, hoogleraar beleidsstudies en milieubeleid aan de Universiteit Twente, Lieve Declerq, die tot 1 september directeur bij drinkwaterbedrijf Vitens is, Bas Jonkman hoogleraar integrale waterbouwkunde van de TU in Delft, Koos van Oord van het topteam water, Eerste Kamerlid Sybe Schaap en toezichthouder volkshuisvesting Harry van Waveren.

Advies Grondwater
De Adviescommissie Water verwacht dit jaar nog een advies over grondwater uit te brengen. De taak- en rolverdeling bij grondwateroverlast is niet altijd duidelijk. De Adviescommissie zal verkennen of meer onderzoek en regie wenselijk is.