Minister Van Nieuwenhuizen en coo Ronald Paul van Havenbedrijf Rotterdam zijn zichtbaar tevreden over de verdiepte Nieuwe Waterweg (foto: Rijkswaterstaat).

Op 3 oktober opende minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) samen met Ronald Paul, chief operating officer van havenbedrijf Rotterdam, de verdiepte Nieuwe Waterweg en de Botlek. Dankzij de uitdieping over een lengte van 25 kilometer kunnen zeeschepen met 15 m diepgang voortaan de Botlek bereiken. De openingshandeling bestond uit een spectaculair nautisch saluut.

De verdieping van Nieuwe Waterweg en Botlek met gemiddeld 1,5 meter kostte circa 70 miljoen euro, een bedrag dat door het Rijk en Havenbedrijf Rotterdam gezamenlijk is opgebracht. De baggerwerkzaamheden, die in maart 2018 zijn begonnen, zijn verricht terwijl de drukste haven van Europa gewoon door bleef draaien. Jaarlijks varen er meer dan 15.000 zeeschepen over de Nieuwe Waterweg.

Een nautisch saluut door de schepen van de aannemers, een patrouillevaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam en een schip van Rijkswaterstaat (foto: Rijkswaterstaat).

Nautisch saluut
De openingshandeling bestond uit een nautisch saluut samen met de schepen van de betrokken aannemers Van der Kamp en Boskalis, een patrouillevaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam en een schip van Rijkswaterstaat. Minister Van Nieuwenhuizen stak haar trots niet onder stoelen of banken. Ze benadrukte dat nu ook de grootste zeeschepen de Rotterdamse haven weer goed kunnen bereiken: “Groot, groter, grootst. We hebben het hier over de Aframax, Suezmax en Panamax. Mammoetschepen die goedkoper, duurzamer en veiliger varen. Groot is in de havenbranche niet alleen een erekwestie, maar ook een voorwaarde om te kunnen overleven in een moordende mondiale concurrentiestrijd. Dat geldt zeker voor de Rotterdamse haven.”

‘Uitdieping goed voor positie haven Rotterdam’
Ronald Paul van Havenbedrijf Rotterdam vulde aan: “Dat de grootste zeeschepen de Rotterdamse haven nu goed kunnen bereiken is van groot belang voor de concurrentiepositie van de ondernemingen in dit gebied. Investeringen door het Havenbedrijf ontlokken een veelvoud aan investeringen door het havenbedrijfsleven. Het onderstreept dat wij het bestaande havenindustriële complex blijven versterken en tegelijkertijd bezig zijn om geheel nieuwe activiteiten te ontwikkelen, bijvoorbeeld door te investeren in de energietransitie en digitalisering.”