Tijdens de opening draaide Koningin Maxima een kraan open waaruit schoon water stroomde. (beeld: Loon- en grondverzetbedrijf Groot Zevert).

Het terugwinnen van fosfaat, stikstof, kalium en water uit mest draagt bij aan een oplossing voor de mestproblematiek. De eerste Nederlandse mestverwerkingscentrale, ontwikkeld door Groot Zevert Vergisting BV, Wageningen University & Research (WUR) en Nijhuis Industries, werd woensdag 4 september in Beltrum in de Achterhoek officieel door Koningin Máxima geopend. Dankzij de GENIUS-technologie van Nijhuis kan schoon water uit mest worden teruggewonnen.

Water uit de mest kan na behandeling met een decanter, flotatie, membraanfiltratie en ionenwisseling geloosd worden in de rivier de Berkel. Daar draagt het lokaal bij aan het bestrijden van de aanhoudende droogte. Volgens een persbericht van Nijhuis is de technologie schaalbaar, makkelijk uit te breiden en kan zij op diverse nationale en internationale locaties worden gerealiseerd. Afhankelijk van de regionale situatie worden de juiste processtappen gekozen om mest en digestaat te verwerken tot producten die regionaal kunnen worden hergebruikt.

Re-P-Eat technologie

De teruggewonnen mineralen stikstof en kalium zullen als alternatief voor kunstmest, onder de naam Groene Weide Meststof, regionaal worden toegepast. De resterende organische stof kan als bodemverbeteraar in de regio worden afgezet of als veenvervanger in de potgrondindustrie worden gebruikt. De zogenaamde Re-P-Eat technologie die dit mogelijk maakt is ontwikkeld door onderzoekers van WUR.

Minder transport nodig

Dankzij de productie van biogas en het terugwinnen van mineralen en water wordt, volgens de WUR, het te transporteren volume aan mest teruggebracht met negentig procent. In plaats van tien vrachtwagens hoeft er dus maar één vrachtwagen te rijden. Volgens de WUR-onderzoekers kan het fosfaat in mestkorrels worden geleverd aan gebieden die kampen met een tekort aan kunststof.

Nijhuis

Sinds 2014 is er door de partners aan gewerkt om het concept technisch en financieel haalbaar te maken. Nijhuis Industries is medeverantwoordelijk voor het bedenken van het concept, het mede-investeren en het realiseren van het project. Daarnaast was het Doetinchemse bedrijf verantwoordelijk voor de opstart van de installatie en blijft het de komende jaren nauw betrokken bij de verdere optimalisatie van het proces.

Energieneutraal

Jaarlijks wordt door Groot Zevert Vergisting BV, eigenaar van de nieuwe installatie, zo’n 100.000 ton mest en 35.000 ton organische reststoffen aangevoerd van boeren uit de regio. Gedurende dertig tot veertig dagen zetten bacteriën in acht grote vergisters de mest om in biogas en digestaat. Ongeveer driekwart van het geproduceerde biogas voorziet de nabijgelegen vestiging van zuivelproducent FrieslandCampina in Borculo voor een deel van stroom. Het overige biogas wordt omgezet in elektriciteit voor de Groene Mineralen Centrale, waardoor die energieneutraal is. Wat overblijft wordt aan het elektriciteitsnet geleverd.