Lorentzsluizen worden lekdicht gemaakt om zoutindringing tegen te gaan

Rijkswaterstaat is op 7 september begonnen met werkzaamheden aan de grote kolk van de Lorentzsluizen op Kornwerderzand. Het gaat om het lekdicht maken van de vloeddeuren. Daarmee hoopt Rijkswaterstaat een extra bijdrage te leveren aan het tegengaan van de zoutindringing vanuit de Waddenzee naar het IJsselmeer.

De werkzaamheden aan de sluisdeuren stonden al gepland voor eind september 2018, maar zijn vanwege de droogte en de verzilting van het IJsselmeer vervroegd. Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.

‘Alle kleine beetjes helpen’
Een woordvoerster van Rijkswaterstaat laat weten dat de lekkende vloeddeuren niet erg veel zeewater doorlieten, maar dat “alle kleine beetjes helpen”. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) liet eerder deze week weten dat de afgenomen watervraag en de licht toenemende aanvoer via de IJssel hebben gezorgd voor een lichte stijging van de waterstand in het IJsselmeer, waardoor weer kan worden begonnen met het doorspoelen via de Afsluitdijk naar de Waddenzee. Dit heeft volgens de LCW een positief effect op het zoutgehalte en is gunstig voor de vistrek. Daarnaast zijn de pompen die zijn geplaatst bij Den Oever en Kornwerderzand om zout water terug te pompen naar zee nog steeds in werking. Dit heeft ook een positief effect op het zoutgehalte in het IJsselmeer. Vergeleken met die maatregelen levert het lekdicht maken van de deurvoet van de vloeddeuren slechts een kleine bijdrage. “Maar omdat we nu alles op alles zetten om het zout terug te dringen, hebben we deze maatregel naar voren gehaald in de planning”, aldus de woordvoerster.

Geringe hinder voor de scheepvaart
De werkzaamheden veroorzaken geen hinder voor het wegverkeer. Tijdens de werkzaamheden is de grote kolk van de Lorentzsluis uiteraard wel gestremd voor de scheepvaart. De kleine kolk blijft echter beschikbaar. Wel kunnen er langere wachttijden voor de scheepvaart optreden.