Maandagmiddag ontstond er een lek in de slibgistingstank op de rioolwaterzuivering van Waterschap Drents Overijssels Delta (WDODelta) in Echten. Zo’n 3.600 kubieke meter slib stroomde langzaam uit de tank en wordt via het riool opgevangen op de rioolwaterzuivering. De oorzaak van het lek is nog onbekend, stelt het waterschap in een bericht op de website van RTV Drenthe.

De lekkage komt voor waterschap Drents Overijsselse Delta op een relatief goed moment. De tank zou binnenkort toch leeg worden gepompt vanwege onderhoud. Volgens Roelof Hoving loopt het slib geleidelijk uit de vergistingstank en dat maakt het makkelijker om het op te vangen. Het slib dat in het riool op het terrein stroomt, wordt opgepompt en met vrachtwagens naar andere tanks gebracht. De waterzuivering draait gewoon door. “Als al het slib straks weg is, is de tank eigenlijk ook gelijk klaar voor de onderhoudsbeurt”, aldus Hoving.

Buiten gebruik
De lekke slibvergister in Echten is sinds december buiten gebruik. WDODelta ontdekte gebreken bij de installatie die het slib omzet in biogas. Of de lekkage en de problemen met de werking van de installatie verband met elkaar houden, moet na het onderzoek duidelijk worden. Het vergisten van slib op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Echten werd in december stilgelegd. Het huidige monitoringssysteem (met sensoren) biedt onvoldoende zekerheid over de werking van de installatie. De installatie blijft buiten werking totdat duidelijk is wat de beste oplossing is.

Biogas
De rioolwaterzuivering Echten zuivert het afvalwater van inwoners en bedrijven uit Hoogeveen en uit de omliggende kernen. Het restproduct (slib) wordt in grote vergistingtanks vergist. Hierdoor ontstaat biogas dat in een warmtekrachtinstallatie wordt omgezet in elektriciteit. Deze slibvergisting wordt nu tot nader order buiten werking gesteld. Voor de kernactiviteit van de rwzi, het zuiveren van afvalwater, heeft de buitenwerkingstelling van de slibvergistingsinstallatie geen consequenties.